Thema: Integere overheid

Integriteitstraject

Integriteit vraagt oefening. In iedere professionele organisaties is het van belang om daar mee bezig te zijn. Zeker voor publieke organisaties waar de onderliggende waarden van integriteit zo van belang zijn, is dit een continu proces.

Zowel raadsleden, bestuurders als ambtenaren hebben er baat bij zich te kunnen verplaatsen in de rol van andere spelers en dilemma’s met elkaar te kunnen bespreken. Iedere organisatie is hierbij zo sterk als de zwakste schakel. Een integer bestuur kan niet zonder professionele ambtelijk organisatie, en vice versa. Samen optrekken zorgt hierbij dat niet een van de partijen te ver op de troepen vooruit loopt en zo de aansluiting verliest.

Necker van Naem Integriteit verzorgt en begeleidt integriteitstrajecten. Dit doen we met behulp van verschillende modules en tools, afhankelijk van de vraag die in de organisatie aanwezig is. Zo geven we samen met de opdrachtgever inhoud aan een doorleefd traject voor de organisatie. En: dat is altijd een traject waarin denken en doen elkaar versterken.