Thema: Flexibele organisatie

Integriteitsonderzoek

De constante maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun weerslag op het openbaar bestuur en de kaders rondom integriteit. Deze ontwikkelingen vragen steeds meer aandacht voor kwetsbare werkprocessen en functies. Zo wordt het lastiger voor organisaties om normen, waarden en regelgeving te borgen en continuïteit in het integriteitsbeleid te behouden. De grenzen tussen publiek, privaat en burger vervagen waardoor ambtenaren in situaties terecht kunnen komen waarin hun integriteit op de proef wordt gesteld.

Onder integriteit verstaan we ‘gedrag dat in overeenstemming is met de morele waarden en normen die gelden in de bredere sociale context waarin men opereert’. We benadrukken dat het in onze optiek om gedrag gaat dat ontwikkelbaar is, en dus niet (slechts) om een enkele persoonlijkheidstrek. Onderzoek wijst uit dat verschillende factoren van invloed zijn op het integer gedrag van ambtenaren en hun leidinggevenden. Zo zijn kunnen beleid en cultuuraspecten, in combinatie met persoonlijkheid, in meer of mindere mate een risico vormen.

Versterken van integriteit begint bij bewust worden. Wij halen het onderwerp uit de taboesfeer door te werken met dilemma’s die voor iedereen in de organisatie herkenbaar zijn en ook daadwerkelijk op de loer liggen. Aan de hand van tests en/of assessments helpen we mensen eerst hun inzicht te vergroten in hun eigen talenten en valkuilen met betrekking tot integer gedrag. Dat doen we onder meer in relatie tot de huidige organisatiecultuur, maar bijvoorbeeld ook tot de stijl van leidinggeven en de huidige regelgeving in de organisatie. Op basis daarvan ontwikkelen we (online) leermodules die hen persoonlijk en ook als groep helpt meer bewust te kiezen voor integer gedrag.