Thema: Flexibele organisatie

Individuele coaching

Coaching bestaat uit een aantal individuele sessies en heeft als doel om mensen vooruit te helpen bij wie een kennisopleiding of vaardigheidstraining niet aansluit op de ontwikkelbehoefte. Waar opleidingen en trainingen meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis is coaching een goede manier om onderliggende processen te verkennen en bij te sturen. Door meer bewustzijn en ook training met nieuw gedrag kan duurzame gedragsontwikkeling ontstaan. Bijvoorbeeld om meer zelfvertrouwen te krijgen, of zich steviger te positioneren in een politiek dynamisch spanningsveld.

Coaching gaat helemaal over jezelf en is daarmee de meest persoonlijke manier van leren. Onze coaches helpen je om vanuit zelfinzicht en jouw eigen talenten verder te groeien naar een gewenst niveau op een voor jou relevant thema. Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur en wordt doorgaans als behoorlijk intensief ervaren. Bij de meeste coachvragen bereiken we na vijf tot acht sessies een goed resultaat.