Thema: De allerbeste bestuurders

heisessies college

Tijd voor een fysieke ontmoeting

Over minder dan een jaar is het 16 maart 2022 – de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het laatste jaar van uw collegeperiode is ingegaan. Een periode die gekenmerkt werd door de coronamaatregelen: digitale ontmoetingen, digitale (college)vergaderingen. Nu er steeds meer mogelijkheden ontstaan tot fysieke ontmoetingen, is het hoog tijd om elkaar als college in een heisessie weer in de ogen te kijken, afspraken te maken over hoe de laatste maanden te gebruiken om doelen te behalen en een goede overdracht voor een nieuw college voor te bereiden.

Over de heisessie

Deze sessies zijn bedoeld voor u als college: burgemeester, wethouders en ook de gemeentesecretaris. In een dag of dagdeel gaan we met u aan de slag op een fysieke locatie naar keuze. We gaan bezig met reflectie, verkennen de samenwerking, dragen eraan bij dat u weer met elkaar in verbinding komt en met hernieuwde energie aan de slag gaat in de resterende tijd. En dat alles met drie doelen en resultaten:

Reflectie

Hoe liggen op dit moment de verhoudingen? Hoe open bent u naar elkaar? Wilt u met elkaar verder na de verkiezingen? Als de verhoudingen goed zijn en u heeft het voornemen de samenwerking voort te zetten, hoe kunt u dan deze periode goed uitdienen samen in een gepolitiseerde omgeving als straks de verkiezingscampagnes beginnen? Laten de verhoudingen te wensen over? Wat is er dan voor nodig om, los van wat u van elkaar vindt, de gemeente te dienen en toch gezamenlijk aansluiting te vinden op een hoger doel dan het eigen belang en de onderlinge verhoudingen? We grijpen dit moment van fysieke ontmoeting aan om elkaar even ‘in de ogen te kijken’.

Een succes maken van de laatste maanden

De laatste maanden van uw collegeperiode breken aan. Wat waren de gestelde doelen en wat moet er nog gebeuren om die te bereiken? Wat heeft u daarin van elkaar nodig? We brengen dit samen met u in kaart en komen tot onderlinge werkafspraken. Zo heeft elk collegelid na de sessie weer perspectief op de agenda die hij of zij heeft te volbrengen en op welke manier dat het beste kan.

Goede overdracht voor het nieuwe college

Na 16 maart 2022 treedt er een nieuw college aan. Alle voornemens tot verdere samenwerking ten spijt: de verkiezingsuitslag bepaalt. En of u straks wel of niet onderdeel bent van het college, de gemeente verdient het dat u zorgt voor een zorgvuldige overdracht en daarmee voor continuïteit. Heeft u in beeld wat hiervoor nodig is? Hoe kunt u daar met elkaar voor zorgdragen? Ook dit komt aan bod in de sessie, die onder andere tot doel heeft om tot concrete werkafspraken te komen.

Maatwerk

In een intakegesprek verkennen we met u waar de behoeften liggen en bepalen met u de lengte van de heisessie, de locatie en de precieze doelen. Op basis daarvan komen wij met een conceptprogramma, en bepalen de bijpassende werkvormen.

Uw begeleider 

Evert Jan Kruijswijk Jansen begeleidt en adviseert colleges op inhoudelijke vraagstukken en hun onderlinge samenwerking. Hij legt snel verbinding en weet gemakkelijk door te dringen tot de kern van de vraag. Daarnaast heeft Evert Jan een brede ervaring binnen ambtelijke organisaties en met veranderopgaven. Hij werkte als loco-gemeentesecretaris en directeur en als griffier bij verschillende gemeenten. Hij is mede-auteur van de publicatie ‘Van Oud naar Nieuw – handreiking voor een soepele overgang naar de nieuwe raads- en collegeperiode’. 

Necker van Naem – wij zetten ons in voor de allerbeste bestuurders

Necker van Naem begeleidde de afgelopen tientallen colleges met trainingen, sessies en advies. Onlangs deden wij onderzoek naar bestuurscultuur. Daarnaast gaven wij de bundel ‘Vertrouwen in Besturen’ uit en organiseren we elk jaar met Binnenlands Bestuur de ‘Beste Bestuurderverkiezing’. 

Interesse?

Heeft u interesse in een heisessie voor het college? Neem dan contact op met Marijke van der Plasse | 06-55808139 |marijke@necker.nl