Thema: Fitte griffie

GriffieFIT

Het lokaal bestuur is volop in beweging. En de vraagstukken die in de raad aan de orde komen, zijn steeds complexer. Griffies spelen in die context een cruciale rol. Een goede en sterke griffie vergroot het vakmanschap van de raad. Maar wat is voor uw raad de beste ondersteuning en hoe kunt u die organiseren?  

De 'fit' tussen raad en griffie wordt grotendeels bepaald door het type raad en diens ambities en ondersteuningsbehoefte. De GriffieFIT maakt helder wat er in uw gemeente nodig is voor een optimale fit tussen raad en griffie. Hoe ziet dat eruit.

 

De griffieFIT is er al vanaf een prijs van €2500,- excl. BTW. Neem contact met Marijke van der Plasse (06-55808139als u een volledige offerte wilt ontvangen.