Thema: Fitte griffie

Griffie scan

Op een griffie draait het om processen. Zodat de juiste beslissingen op de juiste momenten genomen worden, gebaseerd op de juiste informatie. Een succesvolle griffie draagt daar optimaal aan bij. Een verandering in ambitie of rolinvulling van raad of Staten, betekent dus ook iets voor de griffie. Wij brengen in beeld welke bezetting, formatie en werkwijze het beste past, voor gemeente of provincie. En we adviseren over de route om daar te komen.