Thema: Heldere verantwoording

DoeMee-onderzoek Toezicht en handhaving op de openbare orde en veiligheid

Toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid (OOV): een complex domein met onderwerpen van overlast tot ondermijning en waarin steeds meer taken bij de gemeente en gemeentelijke handhavers liggen. Necker van Naem deed in het afgelopen jaar in achttien gemeenten verspreid over Nederland onderzoek naar toezicht en handhaving op OOV.

Op deze pagina staat alle informatie over dit DoeMee-onderzoek. Centraal staat de overkoepelende notitie van het onderzoek, waarin wij beschrijven welke trends wij in beleid, uitvoering en rolinvulling in de achttien gemeenten terugzagen. Wilt u direct meer weten over de good practices voor beleid, de rol van de raad en de ervaringen van burgemeesters die uit het onderzoek naar voren kwamen? Lees dan één van onze artikelen over dit onderwerp! 

 

Artikelen