Thema: Heldere verantwoording

DoeMee-onderzoek Impact coronacrisis

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, brachten allerlei uitdagingen met zich mee. Ook voor gemeenten. Zo konden bijeenkomsten vaak niet of alleen in aangepaste vorm doorgang vinden, moesten er in korte tijd veel ingrijpende besluiten worden genomen en zorgde veranderende wet- en regelgeving voor onverwachte uitvoeringsvraagstukken. Voor gemeenten was het hierdoor lastig om lokale democratische processen op reguliere wijze plaats te laten vinden. Dit DoeMee-onderzoek brengt de impact van de coronapandemie op verschillende processen in de gemeente in kaart. 

Uniek aan dit DoeMee-onderzoek is dat u als rekenkamer(commissie) zelf uw ideale onderzoek kunt samenstellen door middel van verschillende onderzoeksmodules. Iedere rekenkamer(commissie) doorloopt dezelfde basismodule. Vervolgens kan ieder voor zich kiezen of, en zo ja welke, verdiepende modules aan het onderzoek worden toegevoegd. Doet u mee?