Thema: Heldere verantwoording

DoeMee-onderzoek Doorwerking van aanbevelingen

Het concept van DoeMee is simpel en doeltreffend: onze onderzoekers stellen een onderzoeksopzet voor een rekenkameronderzoek op. We voeren het onderzoek uit voor een vaste prijs. Meerdere rekenkamers kunnen intekenen op het onderzoek. Per gemeente doorlopen we een apart onderzoeksproces, met heldere afspraken over het contact en de rolverdeling tussen het onderzoeksteam, de rekenkamer(commissie) en de gemeente.

Elk jaar stellen wij een DoeMee-kalender op waarin het aanbod van de DoeMee-onderzoeken voor dat jaar staan vermeld.

DoeMee-onderzoek naar de doorwerking van aanbevelingen

Wat is de impact van de onderzoeken die u als rekenkamer uitvoert en hoe kan die impact worden vergroot? Die vraag staat centraal in ons nieuwe DoeMee-onderzoek naar de doorwerking van aanbevelingen.

Een doorwerkingsonderzoek in de meest klassieke vorm is onderzoek naar de mate waarin en wijze waarop aanbevelingen van de rekenkamer weerslag vinden in beleid of uitvoering. Of de gemeenteraad ervoor kiest om aanbevelingen over te nemen, maar ook of het college die aanbevelingen uitvoert door het beleid aan te passen en de uitvoering van het beleid te wijzigen. Als doorwerkingsonderzoek goed wordt uitgevoerd, geeft het de raad en de rekenkamer inzicht in de impact die het door de rekenkamer uitgevoerde onderzoek heeft. Dergelijk onderzoek speelt dan ook een belangrijke rol in het kwaliteitszorgsysteem van een rekenkamer.

Als bureau vinden we het belangrijk om bij doorwerkingsonderzoek niet alleen stil te staan bij de mate waarin aanbevelingen zijn overgenomen in beleid of uitvoering, maar dat onderzoek ook aan te grijpen om zicht te krijgen op het bredere systeem en de rol van de rekenkamer hierin. Hierdoor is doorwerkingsonderzoek niet alleen een noodzakelijke controle op de impact van rekenkameronderzoek, maar uiteindelijk ook een investering in de meerwaarde die een rekenkamer haar gemeenteraad kan bieden. En dat leidt uiteindelijk tot meer impact.

Deze formule voor doorwerkingsonderzoeken bieden we nu aan als DoeMee-onderzoek. Het concept van onze DoeMee-onderzoeken is simpel en doeltreffend: onze onderzoekers stellen een onderzoeksopzet voor een rekenkameronderzoek op. We voeren het onderzoek uit voor een vaste prijs. Meerdere rekenkamers kunnen vervolgens intekenen op het onderzoek. Per gemeente doorlopen we een apart onderzoeksproces, met heldere afspraken over het contact en de rolverdeling tussen het onderzoeksteam, de rekenkamer(commissie) en de gemeente.

Doet u ook mee?

Laat uw gegevens hier achter en u ontvangt binnenkort vrijblijvend een offerte.

Neem voor meer informatie over dit DoeMee-onderzoek contact op met onderzoeker Stefanie Jager via stefanie@necker.nl of 06-4978 5261.