Thema: Integere overheid

Dilemmatraining

Integriteit is meer dan een gedragscode of regeling, meer ook dat handelen naar eer en geweten. Want wat is eigenlijk aanvaardbaar gedrag, en wat niet? Het antwoord hangt af van persoonlijke afwegingen en interpretaties, zeker als waarden en motieven in conflict raken. Om daarmee om te gaan reikt een dilemmatraining handvatten aan. Wij doen dat via een werkvorm die het goede gesprek faciliteert.