Thema: Flexibele organisatie

Cultuuronderzoek

Cultuur heeft betrekking op de wijze waarop de leden van de ambtelijke organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met burgers en partijen gedragen. Regels en afspraken kunnen nog zo duidelijk zijn gedefinieerd; de cultuur van een organisatie bepaalt in hoeverre mensen zich aan die regels en afspraken houden. Wat is de onderstroom in een organisatie en wat zijn eigenlijk de geldende normen en waarden? En helpen die de organisatie zich in feite continu te ontwikkelen? Veel cultuurtrajecten verzanden omdat ze vaak omvangrijk zijn en verheven teksten de wereld in brengen. Omdat onze cultuurtrajecten vanaf dag één een concreet en praktisch beroep doen op het gewenste gedrag, gebaseerd op heldere kernwaarden en een visie die op één A4tje beschreven zijn, ervaren we veel succes met onze aanpak. We zorgen in de eerste plaats altijd voor ieders betrokkenheid en een helder verhaal met een duidelijk focus.