Thema: Heldere verantwoording

Collegeonderzoek 213a

Collegeonderzoek is als instrument direct verbonden aan het duaal-systeem dat we in Nederland kennen. Voor raad en staten is het een controlemiddel. Als toezichthouders op de gemeentelijke en provinciale organisatie mogen zij college of gedeputeerde staten vragen om verantwoording af te leggen. Maar in de praktijk blijkt collegeonderzoek ook van waarde als verbeterinstrument voor de bedrijfsvoering.

Evaluatief 213a-onderzoek
Met een zogeheten 213a-onderzoek krijg je inzicht in de mate van doelbereik en in de beheersing van beleid- en bedrijfsvoeringprocessen binnen het gemeentelijke of provinciale apparaat. De wet stelt weinig eisen aan de precieze uitvoering van dit type onderzoek. Behalve dat het rapport ter kennisneming wordt aangeboden aan raad of staten, en dat het vergezeld gaat van een plan van aanpak.

Bij Necker van Naem vinden we dat een collegeonderzoek behalve evaluatief ook sterk toepassingsgericht moet zijn. Op basis van een gedegen terugblik formuleren we uitgangspunten om beleid en de toepassing ervan te verbeteren. De conclusies van het onderzoek zijn daarom een opmaat naar het formuleren van concrete aanbevelingen en verbeterstappen.