Thema: Vernieuwende participatie

Bestuurskrachtonderzoek

Vijf focusgebieden – van visie tot financiën – vormen het hart van ons bestuurskrachtonderzoek. Dit combineren we met een helder proces om spelers van binnen en buiten het gemeentehuis te betrekken. Het levert een eerlijk en objectief beeld op van hoe bestuurskrachtig de gemeente is. Onze aanpak is door het kwaliteitsinstituut gemeenten KING gecertificeerd.

Bestuurskrachtonderzoek door Necker van Naem gaat verder dan documentanalyse en interviews. Naast data bekijken we concrete opgaven, van beleidsvoorbereiding tot realisatie. Speciale aandacht besteden we aan de kwaliteit van de interactie. Dat geeft steeds vaker de doorslag in de doelen die je als gemeente stelt, en in de uitvoering van complexe opgaven.