Thema: Flexibele organisatie

Assessments

Een assessment bestaat uit een programma van tests, vragenlijsten, een interview en diverse opdrachten waarmee we talenten en groeipotentieel van mensen en teams inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld bij de aanname van nieuwe medewerkers is het raadzaam vooraf de kansen en risico’s goed te onderzoeken. De kosten van een assessment vallen in het niet bij de kosten van het aannemen van een kandidaat die uiteindelijk toch niet geschikt genoeg is voor de functie. Of wanneer iemand in een nieuwe positie start, kan een ontwikkelassessment meteen na de aanstelling, heel persoonlijke en concrete handvatten bieden voor zijn of haar verdere groei binnen die functie.

Vaak zetten we ook assessments in als nulmeting voorafgaand aan een persoonlijk of teamontwikkeltraject. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we dan samen een plan van aanpak en/of een opleidingstraject op maat. Daarnaast neemt de vraag naar onze integriteitsassessments steeds mee toe. Niet alleen op sleutelposities waarin integer handelen en voorbeeldgedrag essentieel zijn, maar ook organisatiebreed, om het onderwerp meer bespreekbaar te maken en bewustzijn en vaardigheid op het gebied van integriteit in de organisatie te vergroten.

Onze assessment psychologen conformeren zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). We werken met evidence based instrumenten en methoden die zijn getoetst bij de COTAN (Commissie voor Testaangelegenheden Nederland). Bij ons gaat de persoonlijke aandacht verder dan alleen tijdens een assessmentdag.