Parade de Necker

Welkom! De Parade de Necker is ons jaarlijkse event waarbij we in klein gezelschap het nieuwe politieke seizoen inluiden. Het programma voor de Parade 2022 is bijna rond. Hieronder een selectie uit het inspirerende programma.

Bent u erbij?

Een kleinschalige, informele setting draagt bij aan een goed gesprek. Daarom kunnen we slechts een beperkt aantal gasten per dag welkom heten. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Wacht dan niet te lang en meld u aan via onderstaande aanmeldknop: 

Het programma

Per dag ontmoeten genodigden (burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen) elkaar tijdens ons tweedaags zomerevent. Er staan verschillende thema’s centraal, die door prikkelende sprekers worden uitgelicht. 

Programma | Woensdag 31 augustus 

Lezing door Guus Valk | Pim!

In de zesdelige podcastserie Pim onderzocht politiek journalist Guus Valk hoe Pim Fortuyn het politieke landschap in 2002 totaal op zijn kop zette. Hij sprak tientallen vrienden, familieleden, vijanden en collega-journalisten over deze periode. En over de vraag wat we vandaag de dag terugzien van de schokgolven van de Fortuyn-revolte. Maar de podcast is ook een journalistiek zelfonderzoek naar blinde vlekken. Toen Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd vermoord, werkte Guus Valk, nu chef van de Haagse redactie, net op de politieke redactie van NRC. De moord en de gevolgen daarvan maakten veel indruk op hem, maar na twintig jaar is er meer afstand om te kunnen reflecteren op een periode die Nederland blijvend veranderde.

Paneldiscussie door Lianne van Kalken, Roel van Gurp en Marcel Boogers | Trage coalitievorming

Inmiddels zitten we 4 maanden na de verkiezingen en de meeste gemeenten hebben een coalitie gevormd. Ook dit jaar duurde het weer langer en verloopt het proces trager dan de vorige keer. Uit onderzoek blijkt dat de formatie langer duurt als er meer partijen nodig zijn voor een meerderheid, als meer nieuwe raadsleden aantreden, als partijen meer anti-elitaire retoriek gebruiken en als gemeenten groter zijn (lees hier meer over het onderzoek). Onze panelleden gaan hierover met elkaar in gesprek.

Graag stellen wij de panelleden aan u voor:

Roel van Gurp | Lid van de Eerste Kamer van de Staten Generaal en directeur/bestuurder van woningcorporatie Casade. Voormalig docent management en organisatie aan de Fontys Academie voor Journalistiek en Voorlichting en voormalig wethouder Tilburg. Vanuit zijn activiteiten voor Groenlinks zijn (trage) coalitievorming en formaties bekend terrein voor Roel. Zo trad hij meermaals op als (in-)formateur coalitie en collegevorming, is hij recent nog betrokken als informateur bij de coalitievorming van de gemeente Utrecht en heeft hij verschillende (advies) functies vervuld binnen organisaties in de publieke sector. Hiernaast heeft Roel verschillende bestuurlijke en toezichthoudende rollen vervuld.

Prof. dr. Marcel Boogers | Adviseur Necker en hoogleraar innovatie en regionaal bestuur. Marcel heeft meerdere gemeenten ondersteund bij samenwerkingsvraagstukken en heeft leiding gegeven aan de evaluatie van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Marcel is onderzoeker en adviseur bij Necker van Naem en combineert dat met het hoogleraarschap innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. Zijn projecten richten zich op lokaal en regionaal bestuur, interbestuurlijke verhoudingen en de democratisering van complexe besluitvormingsprocessen. Marcel heeft vele overheden ondersteund bij de versterking van het politiek-bestuurlijke samenspel, van gemeenten en regiobesturen tot provincies en waterschappen.

Interview met Rodaan Al Galidi | Hoe ik talent voor het leven kreeg

Rodaan al Galidi schreef over de 9 jaar die hij in een AZC zat. In Hoe ik talent voor het leven kreeg schetst Al Galidi op een rauwe en verrassend grappige manier een beeld van het asielbeleid en ook van de Nederlandse samenleving. 
"Nederland had mij drie dingen geleerd: niet meer respect hebben voor Europa dan voorzichtigheid. Een nette leugen is beter dan de rommelige waarheid. En ik kende nu het verschil tussen een omafiets en een vrouwenfiets."

Programma | Donderdag 1 september

Lezing door Gijs Tuinman | Non-lineair publiek leiderschap

Leiderschap is een proces dat surplus oplevert. Een surplus dat meer is dan de optelsom van de onderliggende elementen. En juist die optelsom van de onderliggende elementen noemen we in de management wetenschappen en consultancy-wereld leiderschap, maar dan wel lineair leiderschap. Lineair leiderschap is in essentie optimalisatie van het resultaat van een team in een overzichtelijke, orderlijke en voorspelbare omgeving, “meeting your objectives”. 

Maar hoe zit dat dan met non-lineair leiderschap? "Mijn ervaring met een dynamische, chaotische en complexe omgeving is dat de randvoorwaarden voor doelen stellen, meetbaarheid aan de voorkant en het managen risico en resultaat niet werken. Maar wat dan wel? Dat is de boodschap van mijn betoog…"

 

 

Interactieve sessie door Gideon van der Hulst en Sabine van Zuydam | Opkomst bij verkiezingen. Daar zit potentie in!

Stel, je loopt door je buurt. Bij elke voorbijganger heb je 50% kans dat deze persoon gestemd heeft bij de gemeenteraads- verkiezingen. Dit is 8% lager dan 20 jaar geleden en 18% lager dan 40 jaar geleden. En voor sommige gemeentes, zoals Nieuw Mathenesse of Zuiderpark Rotterdam, geldt zelfs dat er van elke 10 voorbijgangers slechts 2 zijn gaan stemmen. Wat betekent dit voor de lokale democratie? Hoe onderzoek je dit? En, wat weten we nog niet? Collega's Gideon en Sabine nemen jullie mee in deze zoektocht.

Workshop Samenspel raad en college | Door Sjoerd Wannet (wethouder Zutphen) en Marijke van de Plasse (griffie-expert Necker) 

Deze workshop wordt zowel op 31 augustus als op 1 september gehouden. Nieuwe raden en colleges zijn van start gegaan. Het is nog wat onwennig om het samenspel vorm te geven na soms pittige verkiezingsdebatten en vervolgens formatiebesprekingen. De komende 3,5 jaar samen de schouders eronder om te doen wat er gedaan moet worden om de gemeente te sturen en besturen. 

Hard op de bal, zacht op de relatie, hoe krijg je je punten voor elkaar, hoe werk je samen met de raad/college, wat zijn tips en tricks? Aan de hand van een casus gaan we met de deelnemers in gesprek, waarbij Sjoerd en Marijke hun ervaringen uit de praktijk delen.
 

In gesprek met Sabine van Zuydam en Klaas Tammes | De ambtsketen veroverd

Klaas Tammes schreef in het boek 'De ambtsketen veroverd' over de tien eerste vrouwelijke burgemeesters. Een bijzonder inkijkje in hun invulling van het ambt en hoe het er in hun tijd in bestuurlijk Nederland aan toeging. Het toeval wil dat in 6 van de 10 gemeenten waar als eerste een vrouwelijke burgemeester werd benoemd, nu weer een vrouw burgemeester is. Sabine van Zuydam raakte geïnspireerd, hoe verhoudt het burgemeesterschap van nu zich tot dat van hun voorgangers? In een speciale spiegeleditie staan interviews met de huidige opvolgsters in het ambt en een onderzoeksbijdrage waarin bestaande kennis over vrouwelijke burgemeesters is samengebracht.

Op het podium gaan zij met u in gesprek over het burgemeestersambt, de lessen die de eerste 10 vrouwen vanuit het verleden ons mee kunnen geven en wat er nodig is om het ambt inclusiever te maken.

Integriteitsspel met Koos Roseboom | Integriteit in actie!

Met ‘serious games’ en bijzondere workshops ondersteunt Morals at Work organisaties bij de ontwikkeling en borging van een integere, inclusieve en sociaal veilige manier van werken. Leren handelen volgens gedeelde kernwaarden, professioneel omgaan met dilemma’s en conflicten makkelijker kunnen oplossen. Het spel dat we op de parade gaan spelen, maakt je bewust van de vele manieren waarop integriteit een rol speelt in je werk. Het maakt dilemma’s bespreekbaar en kweekt begrip voor de zienswijze van collega’s. Doet u mee?

Theatergroep Aluin | Een keizer sterft niet in bed

Keizer Domitianus en zijn vrouw Domitia Longina nemen je mee terug in de tijd naar het jaar 81. Ze geven een persconferentie in Fort aan de Klop in Utrecht, waarin ze het negatieve beeld dat historici hebben geschapen van de regeringsperiode van keizer Domitianus willen bijstellen. Ze zullen in gaan op persoonlijke vragen, roddels, vijanden, vreemde affaires en de wrede uitspattingen die aan Domitianus worden toegedicht.

In korte en dynamische scènes wordt de essentie van het leven van de keizer aan de kaak gesteld. Voor mensen die al bekend zijn met deze klassieker een feest der herkenning, voor leken een grappige, ontroerende en heldere introductie in de veelheid van zijn regeringsperiode. 

Bent u erbij?