De Griffiemonitor 2024

Landelijk onderzoek naar de organisatie en ambities van griffies in Nederland.

Waarom dit onderzoek?

Vorig jaar presenteerde Necker voor het eerst de
Griffiemonitor: een landelijk onderzoek naar formatie,
functies, inschaling en tijdsbesteding van griffies in
Nederland. We spraken toen in de rapportage al de wens
uit om dit onderzoek jaarlijks te herhalen, waardoor het
mogelijk wordt om de resultaten door de tijd heen te
vergelijken en om eventuele trends inzichtelijk te maken.
Om deze ontwikkelingen in de tijd goed in kaart te kunnen
brengen, is grotendeels dezelfde opzet gehanteerd als
in 2023. Net als vorig jaar is uitgevraagd hoeveel fte’s
de griffies tot hun beschikking hebben, hoe de griffies
geformeerd zijn en waar de ambities en ontwikkelwensen
liggen. Nieuw dit jaar is de toevoeging van een jaarthema,
waarin extra aandacht wordt besteed aan een actueel
thema dat op de (meeste) griffies speelt. Het jaarthema
van 2024 is werkdruk onder raadsleden. Ook hebben we
dit jaar voor het eerst de vraag gesteld wat griffiers hun
griffie toewensen.

Alle 342 griffiers in Nederland zijn uitgenodigd om deel
te nemen aan de Griffiemonitor. In totaal hebben 188
griffiers (55%) de vragenlijst ingevuld. Na het invullen
van de ‘vaste’ set vragen, werd de griffiers gevraagd
of zij ook de aanvullende vragen over het jaarthema
wilden beantwoorden. Deze vragen zijn door 161 griffiers
ingevuld. De resultaten die in de Griffiemonitor worden
gepresenteerd, kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om
de eigen situatie te vergelijken met die van andere griffies.
Waardevolle informatie, die onder andere goed van pas
kan komen in gesprekken met de werkgeverscommissie en
de gemeenteraad.

De Griffiemonitor is een initiatief van Necker dat jaarlijks wordt herhaald en de stand van griffies in Nederland in beeld brengt.

Meer weten over het onderzoek?

Marijke van de Plasse

Marijke van de Plasse

Griffie-expert / adviseur