Thema: Heldere verantwoording

Zicht op een veranderlijk domein

Het woonbeleid van gemeenten vraagt om verschillende redenen veel aandacht. Denk hierbij aan de betaalbaarheid van woningen, het inspelen op demografische verandering en de ambitie om van het gas af te gaan. Daarnaast is het voor gemeenten vaak ingewikkeld om goed te sturen op dit domein; externe partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars beheren een groot deel van de woningmarkt. Bovendien duurt het vaak lang voordat het effect van sturing zichtbaar is, doordat het realiseren van woningbouwplannen jaren in beslag neemt. Voor de rekenkamer Enschede onderzochten we waar de gemeente staat in het behalen van haar ambities op het gebied van wonen én hoe de gemeente kan sturen op dit domein.

In Enschede hadden de raad en het college een verschillend perspectief op de stuurbaarheid van het woondomein. Het college was van mening dat de gemeente weinig mogelijkheden had om beleidsdoelen zelf te realiseren, terwijl de raad graag meer concrete actie had willen zien. Ook over de informatievoorziening bestond een verschil van inzicht; het college meende de raad voldoende informatie te sturen, terwijl de raad een onvervulde informatiebehoefte had. Beide zaken maakten dat de raad maar moeilijk zicht kreeg op het woondomein en het lastig vond om goede kaders te stellen.

Deze situatie vraagt niet zo zeer om meer informatie vanuit het college of een flexibelere houding van de raad. Het vraagt om een gesprek over grip en sturing binnen het domein, zodat de raad scherp heeft wat er binnen en buiten de invloed van de gemeente ligt. Én zodat er kaders gesteld worden die aan de ene kant tegemoet komen aan de flexibiliteit die het woondomein vereist, en die tegelijkertijd toetsbaar zijn. Daarnaast hebben we de raad geadviseerd om vooraf en continu goed na te denken over de informatie die zij wil ontvangen van het college, in plaats van achteraf te concluderen dat de verschafte informatie onvoldoende is.

Volgend artikel: Grote projecten: investeren in de toekomst Of lees meer over Heldere verantwoording artikelen of het thema