Thema: Fitte griffie

"Wetten zijn als worsten, je wilt niet weten hoe ze gemaakt zijn"

Deze uitspraak, die vaak ten onrechte aan Bismarck wordt toegeschreven, is ook van toepassing op het griffiewerk.

Als griffie zit je immers aan het einde van het hele proces. Je krijgt de stukken aangeleverd vanuit de organisatie en je hebt maar te ‘dealen’ met hetgeen je aangeleverd krijgt. Dat laatste is een aardige versimpeling van de werkelijkheid, want als griffie heb je meer dan genoeg middelen om daarop te sturen. Hoe dan? Dat pakt iedereen weer net even anders aan. Dat kan gaan van een juridische beoordeling, tot het in overleg treden met de opstellers of het aanpassen van spelfouten. Het blijft echter een bijzonder proces dat net is als die worst; de gemeenteraadsleden willen liever niet weten hoe het gemaakt wordt.

Mijn tip? Samenwerking!

Ga met de bestuursadviseurs om tafel en probeer gezamenlijk de raad te bedienen. De grootste valkuil blijft namelijk als beide partijen zich ingraven in een juridische werkelijkheid. Immers, als de slager en de boer niet samenwerken komt dat de kwaliteit van de worst ook niet ten goede.

Volgend artikel: Podcasten als gemeenteraad, goed idee Of lees meer over Fitte griffie artikelen of het thema