Thema: Integere overheid

Dilemma: sociaal aanzien en symposia

De rechtbank Den Haag oordeelde in 2018 dat de raadsgriffier die voor 45.000 euro ten laste van de gemeentekas besteedde aan onder meer het organiseren van symposia en seminars, terecht was ontslagen. De uitspraak van de rechtbank loog er niet om. Er was sprake van ernstig plichtsverzuim en financiële benadeling van de gemeente. Een kraakheldere uitspraak. Fout is fout.

Het kan ook anders. Aan de lunchtafel op kantoor werd een verhaal over de gemeente Leiden in de 19e eeuw opgedist. De gemeentesecretaris aldaar had met hulp van twee leden van de rekenkamer een bedrag ter grootte van de helft van de gemeentebegroting verduisterd. Het ging, omgerekend naar de 21e eeuw, om 280 miljoen euro. De secretaris was tientallen jaren niet gecontroleerd. Toen de zaak aan het licht kwam, werd deze niet in de openbaarheid maar achter gesloten deuren opgelost. Het gefortuneerde raadslid Diderik van Leyden Gael schonk in stilte het bedrag van het tekort in de vorm van Russische staatsobligaties aan het stadsbestuur.

Voorgaand verhaal staat beschreven op bladzijde 337 van de biografie over Thorbecke door Remieg Aerts. Thorbecke was niet mals in zijn oordeel over de Leidse raad: “Tot hoe lagen stand het in gesloten vergaderingen soms daalt, stelt niemand, dan die er in zat, zich voor”.

De affaire maakte wat Thorbecke betreft precies duidelijk waar het aan schortte, schrijft de biograaf: “aan openbaarheid, controle en het besef dat sociaal aanzien geen bekwaam openbaar bestuur garandeerde”. Vooral dat laatste is best een aardig thema voor een symposium.

Volgend artikel: Dilemma: bestuur! Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema