Thema: Integere overheid

Dilemma: rumoer in de raadszaal

Een raad vergaderde over bezuinigingen. Een fractievoorzitter stelde een fikse korting voor op het budget voor fractie-ondersteuning; een budget waar hij amper gebruik van maakte. Een andere fractievoorzitter sprong meteen uit zijn stoel voor een interruptie: ‘If you pay peanuts, you get monkeys en ú bent daar wel het allerbeste voorbeeld van’. De voorzitter greep direct in en eiste excuses. Hij wilde een verontschuldiging horen voor het tweede deel van de interruptie. ‘Een persoonlijke aanval!’ luidde zijn oordeel. Uit het opgewonden geroezemoes in de zaal bleek dat zojuist iets bijzonders was voorgevallen.

In de modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers staat dat integriteit niet alleen een kwestie is van regels. Het gaat ook over onderlinge omgangsvormen. Respectvol met elkaar omgaan, mét behoud van eigen politieke inhoud en stijl. Ga er als voorzitter maar aan staan om dit te waarborgen!
Elkaar aanspreken op gedrag ligt gevoelig. Zeker in de openbaarheid.

Wat voor de één aanvaardbaar gedrag is (‘een lekker debatje’), kan voor de ander grensoverschrijdend zijn (‘u speelt op de man’). Wel of niet interveniëren als voorzitter luistert nauw in timing. En bij de keuze voor wel interveniëren ligt ook nog een wereld open: hoe, wat en wanneer? De crux zit daarbij in proportionaliteit.

Terug naar het rumoer in de raadszaal. De interventie van de burgemeester leverde veel gespreksstof op. Al luisterend, ook bij de borrel na afloop, hoorde ik zeker zes alternatieve manieren om met de situatie om te gaan.

De hamvraag is: wat zou ú hebben gedaan?

Volgend artikel: Dilemma: sociaal aanzien en symposia Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema