Thema: Verkiezingen

Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 is het weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen. De aanloop ernaar toe én de periode erna brengt voor de bestuurlijk-ambtelijke driehoek veel met zich mee.

Van opkomstbevordering en overdracht tot coalitievorming en inwerkprogramma’s. Deze handreiking biedt de driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris handvatten voor een soepele overgang van oud naar nieuw, zowel wat betreft raad als college. Waar wetgeving dat mogelijk maakt, doen we suggesties voor lokale invulling.

We kijken daarbij naar drie periodes:

  1. Vóór de verkiezingen: van het opstellen van de kandidatenlijsten tot het maken van een plan voor opkomstbevordering.
  2. Een nieuwe raad: van afscheid van de oude raad en installatie van de nieuwe raad tot het opstellen van een raadsprogramma.
  3. Een nieuw college: van coalitievorming tot de screening van kandidaat-wethouders op integriteit.

Kortom: deze handreiking bevat alles wat de driehoek moet weten en waar burgemeester, griffier en gemeentesecretaris aan moeten denken voor en na de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Volgend artikel: Op de hoogte blijven? Of lees meer over Verkiezingen artikelen of het thema