Thema: Fitte griffie

Griffie-Update Live

(Digitaal) vergaderen in de anderhalve-meter-samenleving: hoe organiseer je dat? Samen weten we meer dan alleen, daarom een serie van online inspiratiebijeenkomsten voor en met griffiers. 

Griffie-Update Live # 12 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022: uitslagenavond, afscheid en installeren van de nieuwe raad in coronatijd

Donderdag 3 februari 11:00 uur

Kijk hier terug

Met nog iets meer dan twee maanden te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen kijkt Marijke van de Plasse tijdens deze 12e editie van de Griffie-Update Live samen met haar gast Richard van der Weegen (griffier Land van Cuijk) alvast vooruit naar wat na de verkiezingen komt: de uitslagenavond, het afscheid nemen van de oude en het installeren van de nieuwe gemeenteraad. En dat allemaal in tijden van corona! Samen bespreken ze de recente installatieraad van herindelingsgemeente Land van Cuijk en geven ze praktische tips over alles wat bij het organiseren van deze belangrijke evenementen komt kijken. Ook beantwoorden ze vragen van griffies uit het hele land. Wil je jouw vraag ook beantwoord zien? Laat het me vooral weten via marijke@necker.nl!

Griffie-Update Live # 11 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Hoe werk jij jouw nieuwe raad in?

Donderdag 9 december 11:00 uur

Kijk hier terug

Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek zoomde Marijke van de Plasse tijdens deze 11e editie van de Griffie-Update Live samen met haar gasten Ellen Speet (griffier Wageningen) en Hans Peet (griffier Altena) in op het inwerken van een nieuwe gemeenteraad. Ze ging het gesprek aan over de belangrijkste onderdelen van inwerkprogramma’s, welke rol de griffie zou kunnen of moeten hebben, hoe je ervoor zorgt dat raadsleden meedoen en over de vraag wat de balans is tussen enerzijds professionaliseren van de raad en anderzijds het zijn van lekenbestuur. Ook hoorden we van raadsleden zelf: wat vinden zij eigenlijk zelf belangrijk en hoelang zou het inwerken volgens hen mogen duren?

Griffie-Update Live # 10 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022: raadsakkoorden en coalitieonderhandelingen

Donderdag 28 oktober 11:00 uur

Kijk hier terug

Tijdens deze jubileum editie van de Griffie-Update Live zoomt Marijke van de Plasse samen met haar gasten in op niet één, maar twee thema’s rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met Irene Odinot (griffier van Zwijndrecht) en Martin Frensel (griffier van Coevorden) spreekt Marijke over raadsakkoorden. Ze gaan het gesprek aan over verschillende soorten raadsakkoorden, de voor- én de nadelen van het werken met een raadsakkoord en de rol van de griffie(r) in het traject richting een mogelijk raadsakkoord. Daarna wisselen Martin, Marijke en Marit de Porto (griffier van Texel) van gedachten over de rol van de griffier tijdens coalitieonderhandelingen. We horen ook nog van Wouter de Jong (voormalig burgemeester en geassocieerd partner van Necker van Naem) over zijn visie op de rollen van griffier, burgemeester en de onderhandelaars tijdens coalitieonderhandelingen. 

Griffie-Update Live #9 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022: integriteit

Donderdag 16 september 11:00 uur

Kijk hier terug

Tijdens de negende editie van de Griffie-Update Live zoomde Marijke van de Plasse samen met haar gasten Emilie Stumphius (integriteit-expert bij Necker van Naem), Peter Peeters (griffier Brunssum) en Marloes Laurenssen (griffier Nuenen) verder in op het tweede thema rondom de gemeenteraadsverkiezingen: integriteit. Centraal tijdens deze Griffie-Update Live stond het Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Deze wet, die van kracht moet worden voor de verkiezingen van maart 2022, regelt onder andere dat de risicoanalyse integriteit voor wethouders verplicht wordt. De raad komt aan het stuur te zitten: in een verordening legt de raad vast wat er onderzocht wordt, de raad kiest de uitvoerder en de conclusies en beheersmaatregelen worden openbaar. De voorgestelde wijziging vereist niet alleen actie van griffie(r)s, maar leidt ook tot een hoop vragen: van twijfels over de praktische haalbaarheid tot inhoudelijke vraagstukken voor burgemeesters en griffiers.

Griffie-Update Live #8 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022: opkomstbevordering

Donderdag 24 juni 11:00 uur

Kijk hier terug

Tijdens de achtste editie van de Griffie-Update Live zoomde Marijke van de Plasse samen met haar gasten Pascal van Corbach (griffier Aa en Hunze) en Roger van den Akker (griffier Oss) verder in op het eerste thema rondom de gemeenteraadsverkiezingen: opkomstbevordering. We besproken of er zoiets bestaat als een te lage opkomst, we dachten na over de rol van alle spelers in het faciliteren van opkomstbevordering en we stonden stil bij de effectiviteit van opkomstbevorderende activiteiten. Ook bekeken we verschillende inspirerende voorbeelden van opkomstbevorderende activiteiten en deelden praktische tips over hoe jij deze organiseert.

Griffie-Update Live #7 | Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de Kick-off

Donderdag 22 april 11:00 uur

Kijk hier terug

Tijdens de zevende editie van de Griffie-Update Live sprak Marijke van de Plasse over alles waar je als griffie mee te maken krijgt rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Van nadenken over opkomstbevordering en het thema integriteit voorafgaand aan de verkiezingen tot inwerkprogramma’s en je rol en positie als griffie tijdens de coalitieonderhandelingen na afloop van de verkiezingen. Tijdens Griffie-Update Live #7 op donderdag 22 april trapten we af. We bespraken welke thema’s voor de griffie van belang zijn in aanloop naar en vlak na de gemeenteraadsverkiezingen en staan vast kort stil bij drie daarvan. We spreken met Peter Peeters (griffier Brunssum) over op welke wijze integriteit een rol speelt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, Pascal van Corbach (griffier Aa en Hunze) geeft vast een aantal tips voor opkomstbevorderende activiteiten en we spreken Marit de Porto (griffier Texel) over welke rol je als griffie wel en niet kan spelen tijdens de coalitieonderhandelingen.

Griffie-Update Live #6 | Normen voor griffieondersteuning: ja of nee?

Donderdag 25 februari 11:00 uur

Kijk hier terug

Tijdens de zesde editie van de Griffie-Update Live sprak Marijke van de Plasse over de wenselijkheid van normen voor griffieondersteuning. In het rapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’ constateert de Raad voor het Openbaar Bestuur dat raadswerk steeds complexer wordt, terwijl instrumenten voor ondersteuning niet voldoende benut worden. Concreet adviseert de ROB het vastleggen van normen voor griffieondersteuning om de onafhankelijke positie van de griffier te verankeren en te versterken. Tijdens deze Griffie-Update Live voerden we hierover het gesprek. Herkennen wij de problemen die de ROB schetst? Is het vastleggen van normen voor griffieondersteuning hiervoor dan een goede oplossing? En: zijn er misschien nog andere oplossingsrichtingen denkbaar? We horen van de Raad voor het Openbaar Bestuur zelf en stellen deze en andere vragen aan onze gasten: Ben Nijman (voormalig griffier Zaanstad) en Geertje de Schipper (griffier Hoeksche Waard). 

Griffie-Update Live #5 | Griffieren in 2021 

Donderdag 14 januari 11:00 uur

Kijk hier terug

Tijdens de vijfde editie van de Griffie-Update Live sprak Marijke van de Plasse met Joyce le Comte (griffier Renkum) en Lenneke van der Meer (griffier Bergen op Zoom) over het griffievak in 2021. Ook hoorden we hierover de opvatting van Jan Dirk Pruim (griffier Almere en auteur van o.a. het essay De griffie van morgen: ruimtemakers gezocht). In 2020 hebben we gezien hoe hard alle griffie(r)s hebben gewerkt om het (digitale) vergaderproces van de raad doorgang te laten vinden in een unieke tijd. De anderhalvemetersamenleving is anno 2021 nog steeds een feit waardoor ook de vraag fysiek of digitaal vergaderen actueel blijft. Dat vraagt tijd en inzet. Maar is het griffieren dan beperkt tot het faciliteren van het vergaderproces? Welke verdere, meer strategische rol ligt er voor de griffier in het verschiet? En: zou dat hetzelfde moeten en kunnen zijn voor alle griffies door het hele land; groot én klein? Samen bespraken we deze en andere vragen en deelden we praktische tips en valkuilen die we tegenkomen op het pad naar de Griffier van de toekomst. 

Reacties deelnemers: 

‘’Een mooie, inspirerende bijeenkomst. Chapeau!’’

‘’Goede start van een goed jaar’’

Griffie-Update Live #4 | Huiskamereditie: een gesprek over de relatie met je werkgeverscommissie

29 oktober 2020

Tijdens de vierde editie van Griffie-Update Live ging Marijke van de Plasse in gesprek met griffiers over hun relatie met de werkgeverscommissie. Wat als je specifieke kennis mist binnen je griffie, er een flink project op je afkomt, of als je simpelweg meer wilt dan alleen maar het regelen rondom vergadering? En: Hoe zorg je er überhaupt voor dat de werkgeversommissie goed in de werkgeversrol komt en de relatie goed blijft? In een online huiskamergesprek deelden griffiers hun dilemma’s en voorzagen we elkaar van goede tips over hoe je de werkgeverscommissie enthousiast maakt voor een volgende stap.

Giriffie-Update Live #3 | Voorbij fysiek en digitaal

9 juni 2020
Kijk hier terug

Tijdens de derde editie van Griffie-Update Live ging Marijke van de Plasse in gesprek met Bart Rijsbergen (griffier Leiderdorp) en Lammy Roest (griffier Heerenveen) over dilemma’s rondom raadsvergaderingen en coronamaatregelen. Blijven we digitaal vergaderen of doen we dat fysiek? Daarnaast bespraken we wie er nou uiteindelijk beslist hoe de raad bijeenkomt en wat daar allemaal bij komt kijken.

Griffie-Update Live #2 | Terug naar de raadzaal: feit of fictie?

20 mei 2020
Kijk hier terug

Tijdens de tweede editie van Griffie-Update Live ging Marijke van de Plasse in gesprek met Felix van Beek (griffier Alkmaar) en Onno Rijkens (griffier Delfzijl) over de roep om de teruggang naar de raadzaal, die steeds harder lijkt te klinken. Hoe organiseer je een fysieke raadsvergadering binnen de coronamaatregelen? Wat mag en kan, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende manieren waarop je fysiek kan vergaderen binnen de geldende richtlijnen en wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van een dergelijke vergadering? 

Griffie-Update Live #1 | Digitaal vergaderen: lust of last?

7 mei 2020 
Kijk hier terug

Tijdens de eerste editie van Griffie-Update Live ging Marijke van de Plasse in gesprek met Jan Karens (griffier Nieuwegein) en Femke van de Kolk (griffier Meppel) over de lusten en lasten van het digitaal vergaderen. We bespraken de kansen, maar ook de beperkingen van het digitaal vergaderen. Gezamenlijk deelden we de uitdagingen die we ervaren en nog verwachten omtrent de lokale democratie in een anderhalve-meter-samenleving. 

Reactie deelnemer: "Inhoudelijk goed, leuk inzichten van andere griffiers!"

Volgend artikel: Subsidies en de schijn van belangenverstrengeling Of lees meer over Fitte griffie artikelen of het thema