Thema: De allerbeste bestuurders

Genomineerden Beste Bestuurder 2020 bekend: wat valt op?

Wie wordt de Beste lokale bestuurder van 2020? Stemmers hebben de keuze uit 13 genomineerden: de beste bestuurder van iedere provincie (12) en die van de waterschappen (1). Drie zaken vallen onderzoeksleider dr. Sabine van Zuydam op: genomineerden zijn opvallend vaak jong, minder vaak vrouw dan man en bekleden zelden een voorzittersrol.

Om tot de genomineerden te komen, heeft Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur een onderzoek uitgevoerd onder alle decentrale bestuurders, volksvertegenwoordigers, secretarissen en griffiers. In november en december zijn zij benaderd om deel te nemen aan een online vragenlijst. In deze vragenlijst kreeg de doelgroep de kans om de eigen bestuurders te typeren en een van hen te nomineren. Daarbij konden zij aangeven waarom deze bestuurders volgens hen een nominatie verdienen. 1400 genodigden gaven gehoor aan deze oproep en typeerden met elkaar 90% van de lokale bestuurders in Nederland.

Doelgroep nomineert dit jaar opvallend veel jonge bestuurders

Bij de nominaties van dit jaar springt het aantal jonge bestuurders dat genomineerd is in de top 13 in het oog: wel vijf bestuurders hiervan zijn jonger dan 40. De samenstelling van deze nominaties staat daarmee in schril contrast tot die van het openbaar bestuur; dat wordt tot op heden hoofdzakelijk bevolkt door bestuurders die beduidend ouder zijn. In 2019 was bijvoorbeeld 56.2% van de wethouders en 59.8% van de burgemeesters 55 jaar of ouder.[1]

Drie vrouwen in de top 13

Daarnaast vraagt het aandeel van drie vrouwen in de top 13 enige reflectie. Het is niet dat vrouwen minder vaak genomineerd worden dan mannen. Verhoudingsgewijs ontvangen ze zelfs iets vaker een nominatie. Tegelijkertijd zien we dat er substantieel minder vrouwen als bestuurder actief zijn dan mannen en dat werkt door in de top 13. De man-vrouwverdeling in de top 13 komt overeen met die onder bestuurders in het lokaal bestuur. De verkiezing van de Beste Bestuurder lijkt daarmee niet immuun voor het feit dat vrouwen in het openbaar bestuur nog altijd ondervertegenwoordigd zijn.

2020 het jaar van de burgemeester, of toch niet?

Ten slotte is er dit jaar slechts één bestuurder met een voorzittersfunctie genomineerd, namelijk een dijkgraaf. Burgemeesters en commissarissen van de Koning behoren dit jaar niet tot de genomineerden voor de Beste lokale bestuurder. Dat is opvallend, zeker in een jaar waar burgemeesters een prominente rol hebben gespeeld. Burgemeesters waren vaak het gezicht van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en traden zo nog meer dan gebruikelijk op de voorgrond. Dat dit zich niet lijkt te hebben vertaalt in nominaties voor de Beste Bestuurder, is met recht opmerkelijk te noemen.


Bekijk hier de profielen van de genomineerden en breng uw stem uit

 

[1] Jansen, G., Denters, B. & van Zuydam, S. (2020). Basismonitor Politieke Ambtsdragers 2019: Raadsleden, wethouders en burgemeesters over hun ambt. University of Twente.

Volgend artikel: Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam afgerond Of lees meer over De allerbeste bestuurders artikelen of het thema