Thema: Integere overheid

Dilemma: wijn zonder prijs

Een wethouder vertelde me in de wandelgang een verhaal over een lokale ondernemer. Die had iets gevonden op de regel dat bestuurders, conform de Integriteitscode, geen geschenken boven de € 50,- mogen aannemen. ‘Zeg wethouder, ik heb hier een kistje met heerlijke wijn. En weet u? Hij komt van mijn eigen wijngaard in Zuid-Afrika, dus is nergens te koop. En wat geen prijs heeft, valt buiten jullie regels. Alstublieft!’.

NIEUWS  In 2021 zal door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Handreiking screening ambtenaren' gepubliceerd worden. Net als voor de in 2019 gepubliceerde 'Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders' is Necker van Naem gevraagd om de inhoud te verzorgen.

‘Zo zie je maar… ’, vervolgde de wethouder zijn verhaal: ‘met regels kun je ook niet alles uitsluiten’. Hij benadrukte dat hij zich door die wijn echt niet laat beïnvloeden, en voegde eraan toe dat het inderdaad heerlijke wijn was. Mijn eerste reactie was, dat dit een nogal goocheme handelswijze van hem is. Ik was waarschijnlijk niet de eerste aan wie hij dit verhaal vertelde, dus niemand kan hem verwijten geheimzinnig te doen over de gift. Maar deze vorm van transparantie is een wolf in schaapskleren.

Op de terugweg in de auto dacht ik even verder.

Gek eigenlijk dat regels pas zouden voldoen als ze een antwoord bieden in álle situaties. Het doel van regels is toch om een kader te geven voor handelen en het gesprek daarover? Als het puur zou gaan om toetsing aan de letter van de regel, dan komen we geen stap verder in dilemma’s bij het gedrag van bestuurders.

Zo bezien is wijn die buiten de regels past en daardoor geoorloofd zou zijn, buitengewoon prijzig.

Volgend artikel: Dilemma: zonder last vereist ruggengraat Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema