Thema: Integere overheid

Dilemma: recht zo die gaat

Rotterdam is de stad waar veel kan. Maar waar niet alles mag. Zo bleek uit een uitspraak van de kantonrechter. Wat was er aan de hand? 21 schippers van de watertaxi spanden een zaak aan tegen hun werkgever: het havenbedrijf. Inzet van het dispuut was dat het havenbedrijf had besloten medewerkers niet langer toestemming te geven om als nevenfunctie op de watertaxi te varen.

Het havenbedrijf heeft toezichts- en handhavingstaken op het steeds drukker bevaren water en vreest belangenverstrengeling. Het kan gebeuren dat medewerkers een collega moeten beboeten die op dat moment aan het roer van de watertaxi zit. Maar je kunt geen scheidsrechter zijn op het veld waar je zelf speelt.

De betrokken schippers vinden een dubbele-petten-problematiek onzin. Nog nooit heeft een BOA of schipper onterecht gebruikgemaakt van bevoegdheden. Sterker; zij voelen zich door de suggestie aangetast in hun beroepseer.
Bovendien varen sommigen al 20 jaar met expliciete toestemming.

De rechter stelde het havenbedrijf in het gelijk. Sinds 1 december 2019 is het afgelopen met de combinatie van toezichthouder en schipper.

Uit de casus volgen wat mij betreft drie punten. Ten eerste woog de rechter in de uitspraak nadrukkelijk mee dat de maatschappelijke integriteitslat tegenwoordig hoger ligt dan jaren terug. Ten tweede vatten de schippers een integriteitsrisico klaarblijkelijk al op als een beschuldiging. En, ten derde, is het niet genoeg om nevenfuncties eenmalig te registreren. Die moeten telkens worden bezien in de (veranderende) context.

Door de vinger aan de pols te houden, blijft iedereen op koers.

Volgend artikel: Dilemma: tijden veranderen Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema