Thema: Integere overheid

Dilemma: ligusterhaag

In een gemeentelijk dienstverleningsconcept staan de volgende uitgangspunten: ‘Onze blik is gericht op de behoeften in de samenleving. (…) We durven onze nek uit te steken voor een ander en voelen ons verantwoordelijk. (…) We zoeken verbinding met inwoners. (…) We zoeken samen naar passende oplossingen met oog voor persoonlijke en algemene belangen. (…) We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen’.

Het team IBOR (Integraal Beheer van de Openbare Ruimte) bestaat uit allround vaklui die allerhande klussen in de openbare ruimte uitvoeren. Zij zijn ‘de oren en ogen in de wijk’. Bij enkele adressen maakt de voorman regelmatig een praatje. Het gaat om een stuk of vijf seniorenwoningen waar alleenstaande ouderen wonen die weinig mobiel zijn. In het laatste kwartier van de werktijd komt het team vaak uit in de buurt van zo’n adres. Terwijl de teamleden het openbaar groen schoffelen, snoeit de voorman de ligusterhaag, die niet op gemeentegrond staat.

De vraag is: werkt de voorman conform het dienstverleningsconcept of interpreteert hij de beleidsruimte te veel in het voordeel van een particulier?

Volgend artikel: Dilemma: huisjesmelker Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema