Thema: Integere overheid

Dilemma: hé leugenaar!

Kent u de korte documentaire ‘Opnieuw verbonden’ van de gemeenteraad van Brunssum? Betrokkenen blikken hierin terug op hun professionaliseringtraject, met – hoe kan het ook anders - veel aandacht voor integriteit.

Een raadslid dat vooraf sceptisch was, deelt een interessant persoonlijk inzicht. Hij zegt: ‘Ik kan professioneel samenwerken, zonder dat ik de vriend hoef te zijn van iemand waar ik intermenselijk helemaal niks mee heb’. Bij volksvertegenwoordigers kan ik me dat goed voorstellen, maar werkt dit uitgangspunt ook in een dagelijks bestuur?

In verkiezingstijd voeren potentieel aanstaande collega’s vaak harde discussies. Soms met zóveel persoonlijke aanvallen en steken onder water dat de ‘intermenselijke relatie’ is beschadigd. Als deze kemphanen elkaar in een toekomstig bestuur ooit willen aanspreken op elkaars integriteit, kan dat worden afgedaan als politieke vergelding.

Terwijl elkaar kunnen en durven aanspreken een voorwaarde is voor een integer bestuur.

In de verkiezingsstrijd lopen de gemoederen af en toe hoog op, terwijl men daarna weer met elkaar door één deur moet. Je kunt achteraf de schade van verhitte discussies repareren, of je kunt er vooraf rekening mee houden in het debat. Stel dat u, als potentieel bestuurder, in verkiezingstijd als leugenaar wordt bestempeld.

Gaat u het debat aan omdat een persoonlijke grens wordt overschreden, of slikt u wat er gebeurt?

Volgend artikel: Dilemma: de prijs van principes Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema