Thema: Integere overheid

Dilemma: bestuur!

Op de radio hoorde ik ‘Leef’ van André Hazes jr. In het refrein zit de zin: ‘Leef alsof het je laatste dag is’. Dat schoot door mijn hoofd toen een burgemeester vertelde dat hij altijd bestuurt alsof het zijn laatste werkdag is.

We spraken over zijn invulling van artikel 170, lid 2:
‘De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente’. Daar lijkt geen woord Spaans bij te zitten. Toch hoor ik regelmatig verschillende interpretaties. De burgemeester wordt dan bijvoorbeeld ‘hoeder van de integriteit’ genoemd. Dat doet me denken aan de jaren na invoering van het dualisme. Toen hoorde ik regelmatig: ‘Het dualisme? Daar is de griffier van!’. Naast de opvatting van artikel 170, lid 2 waarin de burgemeester ‘alles’ is (hoeder van de integriteit), hoor ik ook opvattingen die stellen dat de burgemeester formeel niets kan, omdat hij daarvoor geen instrumenten ter beschikking zou hebben.

Dat artikel 170, lid 2 verschillend wordt opgevat, is de context waarbinnen burgemeesters werken. Dat levert dilemma’s op en maakt soms eenzaam. Wat doet u als een kandidaat-wethouder zoveel beheersmaatregelen aan de broek heeft, dat benoeming leidt tot een tikkende tijdbom? Wat doet u als een wethouder, die in vorige bestuursperioden tweemaal is veroordeeld, tekenen afgeeft dat van gedragsverandering weinig sprake is? Spreekt u een fractievoorzitter aan op ruwe omgangsvormen terwijl u hem over drie weken treft in het jaarlijkse klankbordgesprek over uw functioneren?

De burgemeester die ik sprak was stellig over zijn opstelling: ‘Bestuur alsof het je laatste dag is!’

Volgend artikel: Dilemma: ligusterhaag Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema