Thema: Integere overheid

Dilemma: aankaarten

‘Mensen spreken zich te weinig uit over wat niet goed voelt’, zei de gemeentesecretaris bij onze kennismaking. ‘We doen veel te krampachtig over het geven van kritiek.’ Hij merkt dat ambtenaren het lastig vinden om aan te kaarten wat zij onprettig vinden, uit angst anderen te kwetsen of vals te beschuldigen. De kortste weg is dan om iets te laten passeren. Op de langere termijn kan dat echt schadelijk zijn voor de organisatie. In themasessies wil de gemeentesecretaris oefenen met ‘elkaar aanspreken’.

In het groepsgesprek met strategisch beleidsadviseurs van verschillende afdelingen komt de volgende casus op tafel: De gemeente beschikt voor gasten over uitrijkaarten voor de parkeergarage onder het gemeentehuis. De parkeergarage staat in het winkelhart en tarieven voor parkeren zijn daar fors. Op iedere afdeling ligt een stapel uitrijkaarten die medewerkers naar eigen inzicht meegeven aan gasten. Stel, je ziet je leidinggevende regelmatig een uitrijkaart pakken. Voor eigen gebruik, daar ben je inmiddels behoorlijk zeker van.

Komende maandag staat je functioneringsgesprek gepland. Breng je deze kwestie dan ter sprake? Zo ja, op welke manier doe je dat? Maakt het een verschil als je weet dat je leidinggevende je wil voordragen voor een promotie? Wat doe je als je leidinggevende volledig in de ontkenning schiet?

Het gesprek was openhartig en gaf inzicht. Met name het inzicht dat er meer mogelijkheden zijn om met de casus om te gaan, dan men vooraf dacht. En dat voelde goed.

Volgend artikel: Dilemma: kind van de rekening Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema