Thema: Integere overheid

Dilemma: loting

Een wethouder zit in haar derde periode. Al die jaren maakt Ruimtelijke Ordening deel uit van haar portefeuille. Ze is verknocht aan de gemeente. Ze is er geboren in een kleine kern en woont ruim 20 jaar in het grootste dorp. In haar geboortekern gaat een projectontwikkelaar een buurtje realiseren van 30 woningen. De wethouder is hier vanaf het begin bij betrokken geweest. Met de ontwikkelaar is destijds overeengekomen dat personen die zijn geboren in de kern, voorrang hebben bij een eventuele loting.

Als gevolg van recente gebeurtenissen in haar privéleven, wil de wethouder nu terugkeren naar haar geboortegrond. Eén type woning in het project voldoet helemaal aan haar wensen. Ze zou er dolgraag wonen. Maar het project blijkt razend populair. Er moet geloot worden, wat dus ook betekent dat er mensen buiten de boot vallen. Hoe verhoudt deze situatie zich tot het wethouderschap? En tot de voorrangsregel die de wethouder destijds mede heeft opgesteld?

De wethouder wil een beeld van bevoordeling voorkomen én een eerlijke kans hebben op haar droomhuis. Wat nu?

De voorrangsregel is niet ongebruikelijk. Ten tijde van het opstellen van de regel, was er van persoonlijke interesse geen sprake. Toch is er een beeldvormingsrisico. Iemand zou kunnen denken dat de wethouder het mooi voor zichzelf heeft geregeld. Wel zijn er beheersmaatregelen vastgesteld: de loting vindt plaats in het openbaar en wordt uitgevoerd door een notaris zonder band met de ontwikkelaar.

Het resultaat? De wethouder is ingeloot. En dat gaf haar om meerdere redenen een goed gevoel.

Volgend artikel: Dilemma: heidag Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema