Thema: De allerbeste bestuurders

De burgemeester als vriend of vijand van de rechtsstaat

Burgemeesters hebben een precaire rol als hoeder van integriteit en grondrechten.

Hoe borgen wij de onafhankelijke rol van burgemeesters? In dit artikel zet Niels Karstens de hedendaagse uitdagingen van het burgervader-ambt uiteen en doet suggesties.

Lees dit wetenschappelijke artikel via onderstaande download

Volgend artikel: Hoeder van de raad of functie zonder inhoud? Of lees meer over De allerbeste bestuurders artikelen of het thema