Thema: Integere overheid

Bestuurders met een krasje

In een Volkskrant-artikel van 25 januari 2019 zijn verschillende politieke ambtsdragers aan het woord. Niet zomaar ambtsdragers, maar ambtsdragers met een zogenaamd krasje. Allemaal ooit (vrijwillig of gedwongen) vertrokken wegens ongewenst gedrag. Denk daarbij aan teveel alcohol, declaraties of onvermogen. Sinds hun vertrek zijn ze maar met één ding bezig: rehabiliteren.

Google “Halbe Zijlstra” maar eens. Eén van de eerste hits die je vindt, is het kamerdebat waar de VVD-er zijn vertrek aankondigde na de grootste fout uit zijn carrière. Een mogelijke stap naar een andere publieke functie, bij de Wereldbank bijvoorbeeld, werd met argusogen bekeken. De vraag rijst of je als ‘gevallen bestuurder’ nog een publieke functie kunt bekleden. En zo ja; hoe lang moet je dan je cv oppoetsen voor het zover is?

“De trein valt stil, al je plannen voor de komende vier jaar gaan in de prullenmand.” Dat zeggen bestuurders die vanwege een integriteitskwestie moesten terugtreden. Ze blijven binnen, denken dat iedereen alles over hun zaak gelezen heeft en daarover opvattingen heeft. Maar is dat ook zo?  

In de politiek duurt een eeuwigheid niet langer dan 20 jaar.

Edgar Faure - Liberaal politicus en tweemaal premier van Frankrijk

De laatste tijd keren steeds meer bestuurders die eerder zijn afgetreden terug in de politiek. Het kan dus wel. Van gemeentebesturen vraagt dat, dat zij aan de voorkant goed afwegen of het betreffende krasje goed bestuur in de weg staat. Mocht het verleden naar hun oordeel géén belemmering zijn voor een goede invulling van een nieuwe bestuursfunctie, dan vraagt dat van gemeentebesturen goede afspraken aan de voorkant. En dan is, óók met een krasje, een tweede leven als bestuurder zeker mogelijk. 

Volgend artikel: Vertrouwen in de politiek? Breng het naar de inwoner! Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema