Thema: De allerbeste bestuurders

Beste Bestuurder 2020: wat is er nieuw?

Al sinds 2009 organiseert Binnenlands Bestuur de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder - vanaf 2014 in samenwerking met Necker van Naem. Lokale en regionale volksvertegenwoordigers, bestuurders, secretarissen en griffiers maken de selectie in twee rondes. In de eerste ronde geven zij aan wie zij vonden uitblinken in het afgelopen jaar en waarom. In de tweede ronde bepaalt het publiek wie van de genomineerden de beste bestuurder is. Ook in 2020 gaan we weer op zoek naar de beste bestuurder. Dit jaar in een andere vorm dan u gewend bent.

Geen top 10, maar een top 13

Door het hele land werken goede bestuurders. Van Friesland tot Limburg en van Zuid-Holland tot Gelderland. Om hier meer recht aan te doen volgt voortaan uit de eerste ronde een lijst met niet tien, maar dertien nominaties: vanuit elke provincie de beste bestuurder (12), én de beste waterschapsbestuurder (1). In de tweede ronde wordt er publiekelijk gestemd. Welk van deze kandidaten wordt de beste bestuurder van 2020?

De staat van het ambt

De Beste Bestuurder-verkiezing gaat natuurlijk om de bestuurders. Maar er werken ook enorm veel lokale en regionale volksvertegenwoordigers, secretarissen en griffiers mee aan de totstandkoming van de genomineerdenlijst. Hoe gaat het eigenlijk met hen? Vanaf dit jaar bevragen we hen op de staat van het ambt. Elk jaar weer rondom een nieuw, actueel thema dat raakt aan hun functioneren. Wat speelt er? Wat gaat er goed? En welke risico’s en uitdagingen ervaart men?

Het thema van dit jaar: digitale democratie

Het openbaar bestuur doet steeds meer digitaal. Zo worden belangrijke beleidsstukken in veel gemeenten uitsluitend digitaal gedeeld, zijn papieren archieven ondergebracht in de cloud en nemen vergaderingen steeds vaker de vorm aan van een videocall. De uitbraak van het coronavirus zal deze ontwikkeling alleen maar versnellen. Deze digitalisering raakt ook de decentrale democratie. Dat roept vragen op. Hebben ambtsdragers de wil en de vaardigheden om hun werkzaam heden langs de digitale weg uit te voeren? Is de infrastructuur op orde? En wat zijn de grootste risico’s en uitdagingen? Zeker nu veel overheden gedwongen zijn om democratische processen digitaal te laten plaatsvinden, is het een goed moment om een eerste balans op te maken; is Nederland klaar voor een digitale democratie? 

Bestebestuurder2020-Onderkant
Bestebestuurder2020-Onderkant

Volgend artikel: Zicht op een veranderlijk domein Of lees meer over De allerbeste bestuurders artikelen of het thema