Thema: Heldere verantwoording

Beheer Openbare Ruimte is kiezen voor beleid - Rekenkamerfunctie Nissewaard

Voor de gemeente Nissewaard is de openbare ruimte haar visitekaartje. Zij speelt daarnaast een centrale rol in de ambitie ‘stedelijke transitie’ en er staat een grote vervangingsopgave voor de deur. Om deze redenen vond de Nissewaardse rekenkamerfunctie het tijd worden om het beheer van de openbare ruimte onder de loep te nemen. Necker van Naem voerde het onderzoek uit.

Het beheer van de openbare ruimte bestaat uit een groot aantal thema’s. Dit zijn onder andere de riolering, onderhoud van bruggen, het inrichten en vervangen van straten en de plantsoendienst. Al deze beheerthema’s en organisaties moeten met elkaar worden afgestemd in tijd en inhoud.

De rekenkamerfunctie heeft de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer van de openbare ruimte laten onderzoeken. Necker van Naem sprak hiervoor met beleidsadviseurs, uitvoerders, een manager en de wethouder. Al snel ontstond het beeld van de professionaliseringsslag die de gemeente had gemaakt in het beheer. De gemeente hanteert sinds de fusie in 2015 een programmatische aanpak voor het beheer van de openbare ruimte, waarin intern de structuren voor opdrachtgeverschap en interne afstemming goed op orde zijn. Deze organisatieontwikkeling heeft geleid tot een goede georganiseerde en navolgbaar beheer van de openbare ruimte. De rekenkamerfunctie heeft daarom de aanbeveling aan het college gedaan om deze organisatieontwikkeling door te zetten.

Maar de gemeente wil meer. Zij wil niet alleen de openbare ruimte goed beheren, maar ook beleidsdoelen in de openbare ruimte behalen. Er zijn kansen om duurzaamheid, digitalisering, sociale cohesie en andere doelen in de openbare ruimte een plek te geven. De gemeente ziet deze kansen, maar zoekt nog naar de juiste koppeling. In de huidige pragmatische aanpak blijkt het lastig om de juiste keuzes en afwegingen te maken.

Op basis van deze bevinding deed de rekenkamerfunctie de aanbeveling aan de raad om een visie op te stellen, of te laten opstellen, op de te behalen maatschappelijke doelen in de openbare ruimte. Vanuit daar kan de gemeente deze doelen concretiseren en het potentieel rendement ervan in kaart brengen. Het toevoegen van een afwegingskader kan bijdragen aan het maken van de juiste keuzes en afwegingen, om zo tot een goed beheer van de openbare ruimte te komen.

Volgend artikel: De aanbesteding voor een nieuw RIS; leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker Of lees meer over Heldere verantwoording artikelen of het thema