Thema: De allerbeste bestuurders

Ambtenaren waarderen andere eigenschappen dan bestuurders

De Beste Bestuurder verkiezing is meer dan een verkiezing. Want met de vragen die we aan invullers stellen onderzoeken we ook welke eigenschappen belangrijk zijn voor decentrale bestuurders. Dat deden we op twee manieren: (1) door te vragen wat belangrijke eigenschappen zijn van bestuurders in het algemeen en (2) door te vragen met welke eigenschappen genomineerde bestuurders zich onderscheiden.

Uit de antwoorden van de 14.000 respondenten haalden we dit jaar 3 belangrijke inzichten. Deze delen we graag:

1. Daadkracht en betrokkenheid opnieuw het belangrijkst

We stelden invullers de vraag: wat zijn belangrijke eigenschappen voor een goed bestuurder? Net als in 2018 blijkt dat daadkracht op 1 staat: van alle invullers noemde 42% dit een belangrijke eigenschap. Op 2 staat betrokkenheid, met 39% van de invullers. Net als vorige jaren staan deze twee eigenschappen dus ruim op kop. De top 5 bestaat verder uit integer, communicatief en deskundig. Verder geldt dat bestuurders die de top 10 halen niet uitblinken in één eigenschap, maar goed scoren op meerdere.

2. Geloofwaardigheid is ambtsgebonden

Geloofwaardigheid is ambtsgebonden: de relevantie van eigenschappen verschilt per functie. Uitvoerende ambten (wethouders, gedeputeerden en heemraden) werden meer beoordeeld in termen van bekwaamheid, zoals deskundigheid. Voorzitters (commissarissen, burgemeesters en dijkgraven) werden juist meer gewaardeerd in termen van betrokkenheid, zoals communicatief. Dit is in lijn met eerdere bevindingen uit onderzoek in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Download hier de samenvatting van dit onderzoek.  

3. Ambtenaren waarderen andere eigenschappen dan bestuurders

Dit jaar hebben we in het bijzonder onderzocht welke eigenschappen ambtenaren waarderen in bestuurders. Daaruit blijkt dat zij een ander perspectief hebben op welke eigenschappen relevant zijn. De hoogste ambtenaren van decentrale overheden (griffiers en secretarissen) noemden de eigenschap toegankelijkheid twee keer zo vaak belangrijk als politici en bestuurders. Ook valt op dat deskundigheid voor ambtenaren van minder groot belang lijkt. Waar van de ambtenaren 7% dat belangrijk noemt, is dat voor alle politici (zoals raadsleden) juist 28%. Meer dan politici en bestuurders, hechten ambtenaren aan de eigenschap integer, met respectievelijk 26% en 38%.

Volgend artikel: Dilemma: wijn zonder prijs Of lees meer over De allerbeste bestuurders artikelen of het thema