Algemeen

Dilemma op dinsdag

Elke twee weken werpen we een integriteitsdilemma op. Bijvoorbeeld op dinsdag, lees hier alle columns.

Lees columns…

Heldere verantwoording

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Burgemeesters en hun rol in toezicht en handhaving

De burgemeester is van oudsher belast met het bewaken van de openbare orde en veiligheid. We belichten hoe de burgemeesters die wij spraken aankijken tegen hun rol en bevoegdh...

Lees artikel...

Heldere verantwoording

De raad en toezicht en handhaving

Een goede informatievoorziening – waarmee de raad wordt betrokken én - is uiteraard essentieel om de raad in positie te brengen.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Toezicht en handhaving: inspirerende werkwijzen uit de praktijk

In achttien gemeenten onderzocht Necker van Naem toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid (OOV): good practices uit gemeenteland! 

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Wie zijn de lokale rekenkamer?

Impact van de lokale rekenkamer – of een gebrek daaraan – is de onderlegger van de nieuwe wet ‘Versterking decentrale rekenkamers’.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Grote projecten: investeren in de toekomst

Nederland is constant in ontwikkeling. En gemeenten – zeker gemeenteraden – spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Zicht op een veranderlijk domein

Voor de rekenkamer Enschede onderzochten we waar de gemeente staat in het behalen van haar ambities op het gebied van wonen én hoe de gemeente kan sturen op dit domein.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Beheer Openbare Ruimte is kiezen voor beleid - Rekenkamerfunctie Nissewaard

Een heldere visie op maatschappelijke doelen in de openbare ruimte draagt bij aan het maken van de juiste keuzes en daarmee tot een goed beheer van de openbare ruimte.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Wie doet wat? Hoe de gemeente een goede samenwerking tussen politie en Boa kan bevorderen

Een goede samenwerking tussen Boa en politie is niet vanzelfsprekend, maar over het algemeen erkennen zij wel elkaars meerwaarde en expertise.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Volksgezondheid boven een gezonde democratie?

Nu de Coronacrisis alweer bijna drie maanden ons leven beheerst, rijzen steeds meer vragen over het democratisch fundament van de regels die worden ingesteld.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Geen twee rekenkamers zijn hetzelfde

Iedere inwoner heeft wel iets waar hij of zij zich over op kan winden: waarom zou je daar als lokale rekenkamer niet bij aansluiten?

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Wat bepaalt de impact van een rekenkamer?

Impact van de lokale rekenkamer – of het gebrek daaraan – is de onderlegger van de nieuwe wet ‘Versterking decentrale rekenkamers’. De vraag is: welke impact heeft deze wet?

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Het lerend vermogen van de raad

Aanbevelingen van de rekenkamer belanden meestal in een raadsbesluit en worden – ongeacht de adressering – een opdracht aan het college. Gek eigenlijk.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Investeren in de onderzoekscommissie van een raadsonderzoek

Vanaf de voorbereiding op het raadsonderzoek tot na de presentatie en behandeling van het rapport, is teambuilding voor de onderzoekscommissie van belang. Dit is waarom.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Grafrechten

Is het voor iedereen nog mogelijk om een begrafenis te betalen? En is het verklaarbaar en acceptabel dat de kosten voor begraven tussen gemeenten sterk uiteenlopen?

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Transparante geheimhouding

Eén van de uitgangspunten in het openbaar bestuur is openbaarheid. Dit uitgangspunt wordt extra benadrukt in de nog aan te nemen Wet open overheid.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Rekenkameronderzoek in de la? Niet nodig! 5 tips

Impact maken met rekenkameronderzoek? Regelmatig krijg ik de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat dit rekenkameronderzoek niet in de la terecht komt?”

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Grip op beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren komen in allerlei verschillende vormen voor. Er zijn veel gemeenten en raadsleden die worstelen met de invulling en het gebruik. Dit is hoe het werkt.

Lees artikel...