Algemeen

Dilemma op dinsdag

Elke twee weken werpen we een integriteitsdilemma op. Bijvoorbeeld op dinsdag, lees hier alle columns.

Lees columns…

Integere overheid

Effectief rekenkameronderzoek onder de nieuwe wet: 5 tips!

De Wet versterking decentrale rekenkamers is 27 september 2022 afgehamerd in de Eerste Kamer. Rekenkamers hebben een jaar de tijd om de nodige aanpassingen te maken. Maar hoe ...

Lees artikel...

Integere overheid

Integratie van integriteit in het personeelsbeleid: verticaal én horizontaal

Zorg er als overheidswerkgever voor dat het personeelsbeleid erop gericht is ambtenaren de kennis en kunde, de motivatie en de kansen te geven om integer te handelen.

Lees artikel...

Integere overheid

Subsidies en de schijn van belangenverstrengeling

Subsidies: op het eerste gezicht is het niet het meest spannende onderwerp, maar het oordelen over subsidies gaat over het verdelen van flink wat geld.

Lees artikel...

Integere overheid

Ombudspolitiek: integer?

Er bestaan uiteenlopende meningen over de manier waarop de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden vormgegeven zou moeten worden.

Lees artikel...

Integere overheid

Gezamenlijke raadsvergadering op Fort Everdingen

Fort Everdingen ligt in twee gemeenten. In september 2019 moest een nieuw bestemmingsplan voor het fort worden vastgesteld, reden voor een historische vergadering.

Lees artikel...

Integere overheid

AIVD niet nodig bij screening wethouders

Het is niet nodig om nieuwe instrumenten of bevoegdheden te creëren om wethouders te screenen. Wat in Den Haag is gebeurd is een uitzondering. 

Lees artikel...

Integere overheid

Integriteit aan de formatietafel #GR18

Een brief aan alle raadsleden, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Over partijen, punten en personen én de link met integriteit.

Lees artikel...

Integere overheid

Integriteit NOC*NSF

Als reactie op incidenten heeft NOC*NSF een adviescommissie Integriteit en Ethiek ingesteld. Het instellen van een commissie is echter slechts een eerste stap.

Lees artikel...

Integere overheid

Bestuurders met een krasje

Steeds meer bestuurders, die eerder zijn afgetreden, keren terug in de politiek. Het kan dus wel. 

Lees artikel...