Algemeen

Dilemma op dinsdag

Elke twee weken werpen we een integriteitsdilemma op. Bijvoorbeeld op dinsdag, lees hier alle columns.

Lees columns…

De allerbeste bestuurders

Bestuurders en volksvertegenwoordigers in contact met inwoners

Bestuurders en volksvertegenwoordigers in contact met inwoners

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

“Dat burgemeesters en wethouders aandacht hebben voor hun gezag is essentieel, maar waar moet je op letten?”

Terugblik: Webinar Vertrouwen in Besturen. Hoe verkrijgen en behouden burgemeesters en wethouders gezag en vertrouwen? 

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Bestuurders in de digitale democratie

Besturen in de digitale democratie is niet meer weg te denken. Maar wat vraagt dat van bestuurders? En in hoeverre is dat anders dan eerder? 

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Genomineerden Beste Bestuurder 2020 bekend: wat valt op?

Wie wordt de Beste lokale bestuurder van 2020? Lees hier wat opvalt!

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Digitale democratie in coronatijd | Een stresstest voor decentrale overheden

De eerste inzichten over de digitale democratie stemmen ons positief, maar bieden ook een uitgelezen kans om de juiste voorwaarden te scheppen voor een verdere digitalisering ...

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Beste Bestuurder 2020: wat is er nieuw?

Ook in 2020 gaan we weer op zoek naar de beste bestuurder. Dit jaar in een andere vorm dan u gewend bent.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

De Digitale Revolutie

Hoe houd je het democratisch proces overeind en hoe organiseer je commissie- en raadsvergaderingen als de maatregelen dat niet toestaan?

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

De gemeenteraad kíest de burgemeester

Met de voordracht van Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag staat ook de manier waarop een benoemingsprocedure werkt weer volop in de belangstelling.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Hoeder van de raad of functie zonder inhoud?

Ten tijde van de dualisering waren er hoge verwachtingen voor de rol van vicevoorzitter van de gemeenteraad, maar aan deze verwachtingen is niet voldaan.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

De burgemeester als vriend of vijand van de rechtsstaat

Burgemeesters hebben een precaire rol als hoeder van integriteit en grondrechten.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Over de stadsmuren

Eén van de thema’s die als een rode draad door de Europese geschiedenis loopt, is centralisatie van het bestuur. 

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Burgervader of misdaadbestrijder?

Naast zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is de burgemeester van oudsher belast met het bewaken van de openbare orde en v...

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Ambtenaren waarderen andere eigenschappen dan bestuurders

De 3 belangrijkste inzichten uit de Beste Bestuurder verkiezing van 2019. Over daadkracht, betrokkenheid én geloofwaardigheid. 

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Wouter de Jong: "Je moet er gewoon zijn als burgemeester, altijd."

Juli 2019 nam Wouter de Jong afscheid als burgemeester van Houten, oktober 2019 startte hij (weer) bij Necker van Naem. Een diepte-interview over zijn burgemeesterschap.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Hoe ver reikt de fractieondersteuning?

Is de aankoop van 180 flessen wijn voor € 999,- verantwoord als relatiegeschenk?

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Een raadsakkoord in de praktijk

Twaalf inwoners verzoeken de raad van Heerenveen per brief om op een nieuwe manier te werk te gaan, door democratie van onderop de ruimte te geven.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Initiatiefvoorstel en dualisme

Twee ingrediënten maken het initiatiefvoorstel zo mooi: het is vormvrij én juridisch dwingend. Maar sommige raadsleden gebruiken het persé niet, zij vinden het 'te scherp'.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Raadsleden gezocht (v)!

Dat is in de eerste plaats belangrijk omdat de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving. En verder?

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het is te trainen

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het lijkt wel een toverwoord. Open een willekeurige vacature voor een functie in het openbaar bestuur en deze competentie wordt gevraagd.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Het verwerven en behouden van geloofwaardigheid

Geloofwaardigheid speelt een essentiële rol als het gaat om steun voor  democratie als bestuursvorm. Want zonder geloofwaardigheid is het behalen van resultaat onmogelijk.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Ons vertrouwen in politici en bestuurders

Ongeveer de helft van de Nederlanders stelt dat politici zakkenvullers zijn en zo’n 70% vindt politici onbetrouwbaar en onbekwaam.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Ode aan het lekenbestuur!

De beste raadsleden zijn vaak de raadsleden die met simpel boerenverstand de dilemma’s van een beleidsstuk blootleggen en vertalen naar de leefwereld van de burger.

Lees artikel...