Directeurschap rekenkamer

Om als directeur van een rekenkamer goed uit de voeten te kunnen zijn nogal wat vaardigheden gevraagd. Inzicht in het lokaal bestuur, deskundigheid om onderzoek te programmeren en (laten) uitvoeren, en de behendigheid om te investeren in de relatie tussen raad en college. Vind daar maar eens de geschikte persoon voor.

Oog voor profiel en positie

Wij stellen graag een ervaren directeur-kandidaat voor die past bij het profiel en de positie van de rekenkamer of rekenkamercommissie. Iemand die met gezag de onderzoeksopzet kan helpen verbeteren, en er actief aan bijdraagt dat de raad in het samenspel met het college sterker staat. Natuurlijk staat altijd de onafhankelijkheid voorop.

Onze directeuren werken vanuit een breder perspectief, en zijn gericht op toegevoegde waarde voor het samenspel.

Toegevoegde waarde

De rekenkamer is er in het duale bestel in de eerste plaats voor de gemeenteraad. Maar onze directeuren werken vanuit een breder perspectief, en zijn gericht op toegevoegde waarde voor het samenspel. Zodat ook college en ambtelijke organisatie van de onderzoeken profiteren. Het directeurschap combineren we met een projectplan waarin duidelijke afspraken staan over af te leveren onderzoeken, en over de frequentie van het onderzoek. Zo is effectiviteit gewaarborgd.

Meer weten?

Nick Woudstra - Onderzoeker en adviseur

Nick Woudstra

Onderzoeker / adviseur