Thema: Algemeen

Dilemma op dinsdag

Elke twee weken werpen we een integriteitsdilemma op. De meeste columns zijn geschreven door Hans Oostendorp (in memoriam). De verzameling van al deze colums tref je hieronder. Veel leesplezier!

Dilemma: risicoreflex

De visie van collega Emilie Stumphius dat de oproep om de AIVD in te schakelen voor integriteits-screeningen onrecht doet aan bestaand instrumentarium, verdient aandacht.

Lees verder...

Dilemma: heidag

De vragen bij het theorie-examen van het CBR zijn heerlijk overzichtelijk. Iets mag wel of iets mag niet. Rond integriteit kom ik deze ‘CBR-doctrine’ regelmatig tegen.

Lees verder...

Dilemma: loting

Een projectontwikkelaar een buurtje realiseren van 30 woningen. De wethouder is hier vanaf het begin bij betrokken geweest. Eén type woning in het project voldoet helemaal aan...

Lees verder...

Dilemma: vraag en aanbod

Naast alle recente, terechte oproepen om meer middelen ter beschikking te stellen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door aanbieders van drugs, is ook iets anders ...

Lees verder...

Dilemma: cocktail

De minister van BZK wil de wettelijke bepalingen rondom stemonthouding ‘bij de tijd’ brengen, kondigde zij aan in een kamerbrief. Daar valt veel voor te zeggen.

Lees verder...

Dilemma: tweet

Een  vraag die zich opdringt is in hoeverre een burgemeester over zijn of haar privéleven kan twitteren.

Lees verder...

Dilemma: criterium

De organisatie van een evenement na de Tour de France nodigde raads- en collegeleden uit voor een rondleiding achter de schermen.

Lees verder...

Dilemma: virtù

In het denken over een weerbare overheid is Giovanni Falcone mijn held. Falcone groeide op in Palermo te midden van de maffia en koos resoluut voor het andere kamp.

Lees verder...

Dilemma: tijden veranderen

De handelaar Hein van Beuningen was gelijktijdig verantwoordelijk voor het goederenvervoer per spoor én particulier groothandelaar in kolen die over datzelfde spoor werden ver...

Lees verder...

Dilemma: recht zo die gaat

Rotterdam is de stad waar veel kan. Maar waar niet alles mag. Zo bleek uit een uitspraak van de kantonrechter.

Lees verder...

Dilemma: kind van de rekening

Zware intimidaties en doodsbedreigingen van politieke ambts-dragers zijn van alle tijden. De manier van omgaan met zulke incidenten verandert.

Lees verder...

Dilemma: aankaarten

Een gemeentesecretaris merkt dat ambtenaren het lastig vinden om aan te kaarten wat zij onprettig vinden, uit angst anderen te kwetsen of vals te beschuldigen. 

Lees verder...

Dilemma: woonplaatsvereiste

Nabijheid en betrokkenheid van ambtenaren is mooi, maar kan ook knellen.

Lees verder...

Dilemma: een glazen huis

Politieke ambtsdragers hebben een voorbeeldfunctie; het mag niet, dus doe het niet.

Lees verder...

Dilemma: de prijs van principes

In de Corruption Perceptions Index staat Nederland op de achtste plaats en Tanzania op plek 99.

Lees verder...

Dilemma: hé leugenaar!

In de verkiezingsstrijd lopen de gemoederen af en toe hoog op, terwijl men daarna weer met elkaar door één deur moet.

Lees verder...

Dilemma: doorslaan op de A2

In vakblad “Binnenlands Bestuur” las ik een pleidooi om risicoanalyses voor wethouders, gedeputeerden en DB-leden minder zwaar te maken. Slaan we niet door? Wat levert het op?

Lees verder...

Dilemma: huisjesmelker

Op de vraag of ze, afgezien van haar eigen woning, onroerend goed in de gemeente bezit, gaf een kandidaat-wethouder in haar risicoanalyse integriteit een lijstje met woningen ...

Lees verder...

Dilemma: ligusterhaag

Het team IBOR (Integraal Beheer van de Openbare Ruimte) bestaat uit allround vaklui die allerhande klussen in de openbare ruimte uitvoeren.

Lees verder...

Dilemma: bestuur!

Dat artikel 170, lid 2 verschillend wordt opgevat, is de context waarbinnen burgemeesters werken. Dat levert dilemma’s op en maakt soms eenzaam.

Lees verder...

Dilemma: sociaal aanzien en symposia

De rechtbank Den Haag oordeelde in 2018 dat de raadsgriffier die voor 45.000 euro ten laste van de gemeentekas besteedde aan onder meer het organiseren van symposia en seminar...

Lees verder...

Dilemma: rumoer in de raadszaal

In de modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers staat dat integriteit niet alleen een kwestie is van regels. Het gaat ook over onderlinge omgangsvormen.

Lees verder...

Dilemma: bij kramp moet je rekken

Het dilemma hier, was dat een ex-voorzitter van de handbalclub geen sport in de portefeuille kon hebben. ‘Nou ja, dat moeten we in ieder geval niet willen.’

Lees verder...

Dilemma: zonder last vereist ruggengraat

Betrokken volksvertegenwoordigers staan met één been in de samenleving en/of het bedrijfsleven. Dat is een groot democratisch goed, waarmee ook dilemma’s ontstaan.

Lees verder...

Dilemma: wijn zonder prijs

Een lokale ondernemer had iets gevonden op de regel dat bestuurders, conform de Integriteitscode, geen geschenken boven de € 50,- mogen aannemen.

Lees verder...

Dilemma: vraag en aanbod

In De Telegraaf las ik een artikel over de Haagse cocaïnedealer Ricky A. Hij runde een bezorgdienst die maandelijks zo’n 10.000 telefoontjes kreeg van klanten. 

Lees verder...