Omgaan met weerstand vanuit de ambtelijke organisatie

Een rekenkamer krijgt vroeg of laat te maken met weerstand. Weerstand is inherent aan het doen van onderzoek in een politiek-bestuurlijke omgeving… Lees meer…

De positie van de rekenkamer, samenspel met de gemeente

Een effectieve rekenkamer levert niet alleen kwalitatief goede producten op, maar geeft ook een vruchtbare manier invulling aan de interactie met de raad… Lees meer…

Een WOB-verzoek aan de rekenkamer

Is een rekenkamer ontvankelijk voor een WOB-verzoek? Indien dit het geval is zijn er een aantal zaken waar een rekenkamer rekening mee dient te houden… Lees meer…

Geheime informatie in het onderzoeksrapport, wat nu?

In sommige gevallen zijn informatiebronnen van de rekenkamer geheim. Maar hoe hoort een rekenkamer daarmee om te gaan? En op welke gronden is iets geheim?.. Lees meer…

Publicatie van een rekenkameronderzoek

Aan het einde van ieder onderzoek volgt publicatie. Hierbij is het van belang om op een goed moment, aan de juiste personen en instanties bekend te maken… Lees meer…

Bestuurlijk- en ambtelijk wederhoor

In het onderzoek past de rekenkamer ambtelijk- en bestuurlijk wederhoor toe. Hier zijn diverse aandachtspunten en strategieën bij mogelijk… Lees meer…

Respondenten bij een rekenkameronderzoek

Voor een goed onderzoek dient een rekenkamer een weloverwogen keuze van respondenten te maken. De keuze is groot: burgers, relevante instellingen… Lees meer…

Onderzoeksactiviteiten rekenkamer

De onderzoeksactiviteiten van een rekenkamer verschillen vaak: de rekenkamer kan kiezen uit diverse onderzoeksmethoden- en technieken… Lees meer…

Analyse- en normenkader: de blik van de rekenkamer

In een analyse- of normenkader wordt de ‘bril’ waarmee de rekenkamer naar de wereld kijkt zichtbaar… Lees meer…

Onderzoeksdoel- en vraagstelling rekenkamer

Een duidelijk onderzoekdoel en een scherpe afbakening van de vraagstelling zijn essentieel om tot een waardevol onderzoek te komen… Lees meer…