Onderzoek exploitatie stadsschouwburg

Verkenning regionale samenwerking

Onderzoek digitalisering

Onderzoek verbonden partijen

Raadsonderzoek scheurvorming stadion

Raadsenquête grondexploitatie

Positioneringsonderzoek Bunschoten