Evaluatie beleidsplan gemeente Borger-Odoorn

Evaluatie beleidsplan gemeente Borger-Odoorn

Voor de gemeente Borger-Odoorn heeft Necker de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsplan Zonneoogst geëvalueerd. De evaluatie moet lessen opleveren over de manier waarop beleid tot stand kwam in de lokale (politieke) context én lessen over hoe de interactie met stakeholders op een passende en vernieuwende manier vormgegeven kan worden. Oftewel de evaluatie moest antwoord geven op de vraag:


‘Hoe organiseer je betrokkenheid in de lokale samenleving bij ruimtelijke thema’s?’


Aanpak

Naast een uitgebreide documentenanalyse heeft Necker gesproken met verschillende stakeholders vanuit gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, griffie, initiatiefnemers, provincie, milieuorganisaties, inwoners én belangengroepen. Zo werd vanuit alle perspectieven duidelijk wat goed ging rondom de totstandkoming en uitvoering van het beleidsplan, maar ook wat in de toekomst beter kon. De (voorlopige) bevindingen bespraken wij met de raad in een raadsworkshop met college en de organisatie in een duidingssessie, zodat zij daadwerkelijk met de lessen aan de slag konden. Tot slot hebben wij een betrokkenheidsanalyse uitgevoerd. Dé inwoner bestaat niet. Wij zien dat succesvolle participatietrajecten goed afgestemd zijn op de voorkeuren van inwoners. Met de Citisensmethode van onze zusterorganisatie hebben wij inzichtelijk gemaakt welke betrokkenheidsprofielen in Borger-Odoorn wonen en wat dat betekent voor de organisatie van participatie.

Meer weten over dit project?

Nicolette Ouwerling - Directeur en eigenaar

Nicolette Ouwerling

Directeur en eigenaar