Organisatie voor inwoners

Dilemma op dinsdag

Elke twee weken werpen we een integriteitsdilemma op. Bijvoorbeeld op dinsdag, lees hier alle columns.

Lees columns…

Organisatie voor inwoners

Meervoudig besturen: Hoe democratisch is de regionale energiestrategie?

Een ‘regionale duurzaamheidsraad’ ziet toe op het vormen van een eerlijke, constructieve en gedragen RES in de regio.

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

Voorbij Public Administration en New Public Management

Zuid-Afrika op zoek naar een nieuwe inrichting van publieke voorzieningen

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

Learning history in het sociaal domein

Learning by doing klinkt mooi, maar kan heel pijnlijk zijn wanneer het om zorgverlening gaat.

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

Podcasten als gemeenteraad, goed idee

In Nederland luisteren zeker 2,2 miljoen Nederlanders op regelmatige basis naar een podcast. Een eenvoudig medium om verhalen te delen met de lokale gemeenschap.

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

Van transitie naar transformatie: het sociaal domein

Sinds de decentralisaties is iedere gemeente bezig het sociaal domein vorm te geven. In dit artikel Nissewaard als voorbeeld van het transformatievraagstuk.

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

Vertrouwen in de politiek? Breng het naar de inwoner!

Waar is vertrouwen in politici op gebaseerd? Wetenschappelijke literatuur verbindt vertrouwen in de politiek al sinds de jaren vijftig aan het hebben van belangrijke “hulpbron...

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

De inwoner, de raad en het college: nieuwe vormen van samenwerking

De relatie tussen de overheid en de burger verandert. Een korte introductie in de wondere wereld van de burgerparticipatie.

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

Sterk, weerbaar en veerkrachtig bestuur

Door veerkrachtiger te worden wordt het verschil tussen tolerantie en interactie kleiner en kunnen we beter omgaan met de veranderende samenleving.

Lees artikel...

Organisatie voor inwoners

P&C cyclus de rol van raad en griffie

Het debat rondom de gemeentefinanciën verdwijnt vaak in een technocratisch onderonsje tussen specialisten en de accountant. Dat is zonde, in dit artikel hoe het anders kan.

Lees artikel...