Griffie-update live #6 | Normen voor griffieondersteuning: ja of nee?

Tijdens deze zesde editie van de Griffie-update live gaat Marijke van de Plasse in gesprek met Ben Nijman (voormalig griffier Zaanstad) en Geertje de Schipper (griffier Hoeksche Waard) over de wenselijkheid van normen voor griffieondersteuning. Gezamenlijk delen we onze ideeën hierover en verkennen we mogelijke andere oplossingsrichtingen om de onafhankelijke positie van de griffier te versterken. Ook zullen we horen van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Nieuwsgierig naar inzichten en tips? Meld je dan hier aan!

Normen voor griffieondersteuning 

In het rapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’ constateert de Raad voor het Openbaar Bestuur dat raadswerk steeds complexer wordt, terwijl instrumenten voor ondersteuning niet voldoende benut worden. Zij adviseert de minister van BZK handelend op te reden door normen voor ondersteuning te formuleren. Concreet denkt de ROB aan het vastleggen van normen voor griffieondersteuning om de onafhankelijke positie van de griffier te verankeren en te versterken. Tijdens deze Griffie-update live voeren we hierover het gesprek. Herkennen wij de problemen die de ROB schetst? Is het vastleggen van normen voor griffieondersteuning hiervoor dan een goede oplossing? En: zijn er misschien nog andere oplossingsrichtingen denkbaar?

Een ding is zeker:
samen weten we meer dan alleen

De succesvolle voorgaande edities van de Griffie-update live hebben uitgewezen dat veel griffiers de behoefte hebben om inspiratie op te doen bij elkaar en hun verhalen, vragen en dillema’s met elkaar te willen delen. Daarom organiseert Necker van Naem opnieuw een online inspiratiebijeenkomst met en voor griffiers. Op donderdag 25 februari, 11.00 tot 12.00 uur treffen we elkaar tijdens de Griffie-update live #6: Normen voor griffieondersteuning: ja of nee?

Tijdens deze zesde editie gaat Marijke van de Plasse in gesprek met Ben Nijman (voormalig griffier Zaanstad) en Geertje de Schipper (griffier Hoeksche Waard) over de wenselijkheid van normen voor griffieondersteuning. Ook horen we hierover van de Raad voor het Openbaar Bestuur. We bespreken de ondersteuning van gemeenteraden en Provinciale Staten en zoomen in op het advies om normen voor griffieondersteuning vast te leggen. We gaan na in hoeverre we dit een goede oplossing vinden om de onafhankelijke positie van de griffier te versterken én verkennen samen mogelijke andere oplossingsrichtingen. 

Tijdens de Griffie-update live #6: Normen voor griffieondersteuning: ja of nee? zullen we ook weer jouw mening vragen via een aantal flitspeilingen. Bovendien kun je ons weer live je vragen insturen via de chattfunctie. Deze kunnen we direct met elkaar bespreken tijdens de online bijeenkomst van 25 februari. Zie ik jou daar ook? Je kunt je hier aanmelden. Heb je nu alvast een vraag die je graag besproken ziet tijdens de zesde Griffie-update live? Laat het me vooral weten!