Griffie-update live #3 | Voorbij fysiek en digitaal

Tijdens deze derde editie spreekt host Marijke van de Plasse met Bart Rijsbergen (griffier Leiderdorp) en Lammy Roest (griffier Heerenveen) over dilemma’s rondom raadsvergaderingen en coronamaatregelen. Blijven we digitaal vergaderen of doen we dat fysiek? Daarnaast bespreken we wie er nou uiteindelijk beslist hoe de raad bijeenkomt en wat daar allemaal bij komt kijken. Ben jij ook benieuwd naar onze overwegingen? Zorg dat je erbij bent.

Voorbij fysiek en digitaal; en wie bepaalt dat eigenlijk?!

Vanaf 1 juni zijn de terrassen weer open, draait het OV weer bijna volledig en lijkt langzaamaan het normale leven weer van start te gaan. De regering heeft de coronamaatregelen versoepeld en dat merken we ook in de raadszaal, waar in veel gevallen de roep om weer fysiek te gaan vergaderen toeneemt. Vergaderen doe je echter niet alleen, en het is dan ook ingewikkeld om gehoor te geven aan die roep zonder kwetsbare raadsleden of raadsleden met gezinsleden uit kwetsbare groepen tot fysieke ontmoetingen op het gemeentehuis te verplichten. Zeker als de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming andere mogelijkheden biedt. 

De mogelijkheid tot het digitaal besluiten is dan ook wenselijk, maar brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: raadsvergaderingen voelen een stuk langer als ze digitaal gehouden worden, de discussies zijn minder vloeiend dan dat we gewend zijn en stemmingen zijn lange, saaie onderbrekingen in plaats van spannende momenten waarop besluiten worden genomen. Daarnaast lijkt de drempel voor burgers om te participeren in hun lokale democratie nog weer hoger geworden, inspreken in een digitale vergadering is niet voor iedereen goed uitvoerbaar. 

Maar weegt dit alles op tegen de risico’s van een besmetting? Wat als er één raadslid om gezondheidsredenen weigert fysiek bijeen te komen, terwijl de andere leden dit wel willen? Blijft de rest van de raad dan toch digitaal bijeenkomen tot er bijvoorbeeld een vaccin beschikbaar is?  En wie beslist dat nou precies? Is dat de burgemeester, het presidium of gewoonweg een meerderheid van de raad? Of is het geen kwestie van één eindverantwoordelijke en doen we het met z’n allen? 

Een ding is zeker:
samen weten we meer dan alleen 

De Griffie-update live heeft na twee edities laten zien dat griffies graag bij elkaar het licht opsteken en van elkaar willen leren. Necker van Naem biedt daarom een platform om verhalen, vragen en dillema’s met elkaar te delen. Dinsdag 9 juni organiseren we wederom van 11.00 tot 11.45 uur de Griffie-update live #3: onze online inspiratiebijeenkomst met en voor griffiers! 

Tijdens deze derde bijeenkomst gaat Marijke van de Plasse in gesprek met Bart Rijsbergen (griffier Leiderdorp) en Lammy Roest (griffier Heerenveen) over dilemma’s rondom raadsvergaderingen en coronamaatregelen. We bespreken wat er mag en kan, wat de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen zijn, welke stappen zij ondernamen om de laatste raadsvergaderingen van het jaar vorm te geven en wie er onderdeel zijn geweest van deze beslissingen. Uiteraard zullen we ook deze editie jouw mening vragen via een aantal flitspeilingen en je vragen bespreken.

Ben je erbij op 9 juni?

Schrijf je hier in.

PS. Heb je een eigen succesverhaal of vraagstuk, en wil je dat graag delen of besproken hebben? Ook daar is ruimte voor. Geef je verhaal of vraag door bij je inschrijving of stuur een bericht naar marijke@necker.nl.